Styremedlem

Reidar Saga

Reidar (60) bor i Åmli og har tidligere vært ordfører der i to perioder. Han er fortsatt kommunestyremedlem og er inne i sin sjette periode. Han er også medlem av fylkesstyret i Agder Arbeiderparti og landsstyremedlem. Reidar jobber til daglig som lærer i Nissedal kommune.

Reidar Saga

- Som Arbeiderparti politiker brenner jeg selvfølgelig for våre saker og at vi er et fantastisk parti, med den beste politikken. Jeg brenner for nærings og energipolitikk. Gjennom mitt virke som ordfører i Åmli var jeg svært opptatt av å tilrettelegge for arbeidsplasser. Arbeidsplasser i vår landsdel og kanskje spesielt de østre, vestre og nordre deler av Agder er spesielt viktig med tanke på levekårsutfordringer i disse delene av fylket vårt.

- Arbeidsplasser i disse delene av Agder er av stor betydning for å ta hele Agder i bruk. I mine to perioder som ordfører var jeg så heldig å få være representantskapsleder for konsesjonskraft. Da fulgte jeg alle styremøter og fikk et unikt innblikk i hva kraftproduksjon har betydd for vårt nye fylke og hvilke rettigheter som tilfaller kommuner og fylkeskommune.

- Når jeg ser fremover ser jeg masse spennende som skjer i det nye Agder, kjempespennende prosjekter som kan gjøre Agder til den desidert viktigste regionen for det grønne skiftet, både i øst og vest. Den reisen er jeg motivert til å jobbe for og bidra til at vi kommer dit, og derfor ønsker jeg å stille som kandidat til fylkestingslista. Østre del av innlands Agder trenger en slik kandidat godt oppe på lista.

Reidar jobber som lærer i skolen og er medlem i Utdanningsforbundet. Han har vært kommunestyremedlem i Åmli siden 1999 og frem til i dag. Han har også satt fire perioder som formannskapsmedlem og to perioder som ordfører (2011 - 2019).  Han har i tillegg vært medlem av fylkesstyret i Aust-Agder Arbeiderparti i flere år og er nå medlem av fylkesstyret i Agder arbeiderparti og av landsstyret i Arbeiderpartiet.