Endelig stortingsliste i Aust-Agder

Tellef Inge Mørland og Cecilie Kroglund på topp

Nominasjonsmøtet i Agder Arbeiderparti, Aust-Agder valgdistrikt vedtok 17.november følgende listeforslag:

Tellef Inge Mørland og Cecilie Knibe Kroglund ble enstemmig valgt som listetopper. På 3.plass ble ungdomskandidat Ramani K.C. Nordli valgt med 47 stemmer mot 12 stemmer avgitt for Marit Grefstad fra Grimstad. På 4.plass ble  LO-kandidat Dagfinn H. Svanøe fra Åmli valgt og Marit Grefstad fra Grimstad ble deretter enstemmig valgt på 5.plass. 

På de øvrige plassene ble Josef Hæier-Arendal, Ragni MacQueen Leifson-Risør, Lars Marius Nilsen-Froland, Grethe Strand-Evje og Hornnes og Vidar H. Engh-Tvedestrand enstemmig valgt. Dermed ble nominasjonskomiteens forslag vedtatt uendret.

Listeforslaget er nå endelig vedtatt. Nå gjenstår den lange valgkampen for å sikre en ny regjering med Arbeiderpartiet i førersetet.

Nedenfor kan du lese mer om de enkelte kandidatene.

Tellef Inge Mørland


1. Tellef Inge Mørland

Tellef Inge er 40 år og bor i Arendal


Cecilie Knibe Kroglund


2. Cecilie Knibe Kroglund

Cecilie er 48 år og bor i Lillesand


Ramani Konstanse Cornels Nordli


3. Ramani Konstanse Cornels Nordli

Ramani er 21 år og bor i Arendal


Dagfinn H. Svanøe


4. Dagfinn Homdal Svanøe

Dagfinn er 30 år og bor i Åmli


Marit Grefstad


5. Marit Grefstad

Marit er 58 år og bor i Grimstad


Josef Hæier


6. Josef Hæier

Josef er 55 år og bor i Arendal


Ragni MacQueen Leifson


7. Ragni MacQueen Leifson

Ragni er 57 år og bor i Risør


Lars Marius Nilsen


8. Lars Marius Nilsen

Lars Marius er 29 år og bor i Froland


Grethe Nygaard


9. Grethe Nygård

Grethe er 35 år og bor i Evje og Hornnes


Vidar Holmsen Engh


10. Vidar Holmsen Engh

Vidar er 56 år og bor i Tvedestrand