Endelig stortingsliste i Vest-Agder

Kari Henriksen og Kai Steffen Østensen på topp i Vest-Agder

Kari Henriksen

Kari Henriksen har et stort nettverk i Agder og har en sentral posisjon i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Hun har et brennende engasjement og en stor arbeidskapasitet, og har vist gjennom mange år at hun lytter til fagbevegelsen, organisasjoner og næringsliv her i Agder. Det var aldri tvil om at hun skulle innstilles som listetopp, sa leder av nominasjonskomiteen Solveig Robstad da hun presenterte nominasjonskomiteens innstilling for nominasjonsmøtet 17. november.

- Sammen med AUFs kandidat Kai Steffen Østensen på andre plass, har vi to kandidater som utfyller hverandre godt, både i alder, geografi og politisk bakgrunn. Målet er at vi skal få begge to på Stortinget etter valget, sa Robstad.

Nominasjonsmøtet, med 79 delegater fra kommunepartiene i Vest-Agder valgdistrikt var enig med nominasjonskomiteen, og stemte gjennom forslaget slik komiteen hadde innstilt.

På 3. plassen ble Birte Usland valgt. Hun er bonde fra Marnardal i Lindesnes kommune, Birte driver gård med melkekyr og har nettopp avsluttet en periode i hovedstyret i Norges Bondelag. Hun har også tidligere vært varaordfører i Marnardal. 

På 4. plass ble Ahmed Lindov, nyutdannet jurist fra Kvinesdal valgt. Ahmed kom til Norge som flyktning fra Bosnia, og har tross sin unge alder på 27 drevet eget regnskapsbyrå, er hobbybonde med sauer og jobber som advokatfullmektig. Han er også leder i Kvinesdal Arbeiderparti og styreleder i det norsk-bosniske handelskammer.

Men det er ikke bare de fire første på lista som er viktige, sa Solveig Robstad til delegatene på det digitale nominasjonsmøtet.

Dette er et lag som skal jobbe sammen frem mot valgkampen, og til sammen har de en verdifull kompetanse som tillitsvalgt i fagforening, kommunelege, elev i videregående skole, student, styrer i barnehage, lærer og søppelkjører. Her er har vi kandidater med både fagutdanning og universitetsutdanning, og her har vi folk med erfaring fra frivillig arbeid i interesseorganisasjoner og i kirke, noen har kjent på tilværelsen som ny i Norge, og noen har kjæreste av samme kjønn, fortalte Robstad, som også nevner at alle, bortsett fra Dina som er skoleelev, er fagorganisert.

- Ingen kan representere alt alene, men til sammen representerer vi alle. Det er også kjernen i vårt grunnsyn, nemlig at vi får til mer sammen enn hver for oss. Det er sammen vi skal løse de store oppgavene, avsluttet Solveig Robstad.

Dette er stortingslista for Arbeideiderpartiet i Vest-Agder valgdistrikt:

Kari Henriksen


1. Kari Henriksen

Kari er 64 år og fra Kristiansand.


Kai Steffen Østensen


2. Kai Steffen Østensen

Kai Steffen er 25 år og er AUFs ungdomskandidat til stortingslista.


Birte Usland


3. Birte Usland

Birte er 47 år og fra Lindesnes


Ahmed Lindov


4. Ahmed Lindov

Ahmed er 27 år og fra Kvinesdal.


Adelheid Frost Mykland


5. Adelheid Frost Mykland

Adelheid er 47 år og fra Øvrebø i Vennesla


Eivind Arnt Husøy


6. Eivind Arnt Husøy

Eivind er 59 år og fra Lyngdal


Mona Dia


7. Mona Dia

Mona er 21 år og fra Kristiansand


Kenneth Mørk


8. Kenneth Mørk

Kenneth er 39 år og fra Kristiansand


Grace Buch


9. Grace Buch

Grace er 43 år og fra Farsund


Dalmar Shirwac


10. Dalmar Shirwac

Dalmar er 56 år og fra Kristiansand


Dina Sandnes Reppen


11. Dina Sandnes Reppen

Dina er 18 år fra Lyngdal


Glenn Rinden


12. Glenn Rinden

Glenn er 32 år og fra Nodeland i Kristiansand