Representant

Even Tronstad Sagebakken

Even (45) er ordfører i Lindesnes kommune. Han representerer også Agder Arbeiderparti i fylkestinget, og sitter i Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet. Han er nestleder i Agder Arbeiderparti og medlem av Arbeiderpartiets landsstyre. Før Even ble ordfører var han rektor ved Lindesnes ungdomsskole.

Even Tronstad Sagebakken

Bli bedre kjent med Even Tronstad Sagebakken:

- Jeg ønsker å stille til valg igjen som ordførerkandidat i Lindesnes og ønsker også fortsatt å kunne bidra i fylkespolitikken. For meg er det viktig å engasjere meg i de nære ting i en kommune, men samtidig også løfte blikket og se ting i et regionalt perspektiv. Det grønne skiftet gjør at Agder har store muligheter for vekst og utvikling. Vår posisjon som en energiregion, vårt næringsliv med deres kompetanse, vårt kompetansemiljø og vår beliggenhet kan sikre at vi får vekst og flere arbeidsplasser her på Agder. Og da også på flere steder av Agder.

- Fylkeskommunen er en viktig utviklingsaktør for å få dette til. Flere arbeidsplasser, og et bredere spekter av arbeidsplasser, er helt sentralt for å skape bedre levekår her hos oss. Fylkeskommunen har en viktig rolle i å koordinere utviklingsarbeidet her på Agder, og Regionplan Agder er et viktig verktøy for å få det til. Spesielt er det viktig å sørge for at våre unge kan klare å komme seg i arbeid. Her har vi og et potensial å få flere som står utenfor inn i arbeidslivet igjen, og her må fylket ta en aktiv rolle.

- Det samme gjelder å være med å skape og legge til rette for gode kulturtilbud i vårt fylke, noe vi vet er avgjørende for bokvalitet. I en periode hvor vi også må rekruttere og tiltrekke oss arbeidskraft, vil det være meget viktig. Å få lov til å være med å kunne påvirke de politiske beslutningene på fylkesnivå, til det beste for Agder, synes jeg er veldig spennende og givende, og det får betydning for utviklingen av regionen vår. «Lykkes fylkeskommunen, så lykkes kommunene våre, og lykkes kommunene våre, lykkes fylkeskommunen.»

Even er utdannet adjunkt ved Høgskolen i Agder og har Executive Master of Management med spesialisering i skoleledelse ved BI. Han har erfaring som lærer og undervisningsinspektør, før han i 2012 ble rektor ved Spangereid skole i Lindesnes. Høsten 2017 ble han rektor ved Lindesnes Ungdomsskole.

Even har også vært varaordfører og gruppeleder i Mandal, styremedlem i Vest-Agder Arbeiderparti og tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Før Even gikk inn i politikken på fulltid, var han aktiv i frivillig arbeid i Mandal, blant annet innen revy, både som skuespiller og instruktør, og som fotballtrener for både klubb og krets.