Stortingskandidat

Lars Marius Nilsen

Jeg heter Lars Marius og stiller som stortingskandidat for Arbeiderpartiet i Aust-Agder valgkrets. Jeg er 29 år, har samboer og bor i Froland. Til daglig jobber jeg som seniorkonsulent i Visolit og er medlem av kommunestyret. Jeg vil bidra til et nytt flertall og en ny Arbeiderpartiledet regjering som setter vanlige folk først, og ikke prioriterer de som har mest fra før.

Lars Marius Nilsen

Bli bedre kjent med Lars Marius Nilsen:

.Jeg er opptatt av å styrke distriktene, og at de små kommunene skal få lov å være små, velfungerende kommuner, uten å bli presset til å slå seg sammen med andre kommuner. For å oppnå dette må vi jobbe for at flere bedrifter etablerer seg i distriktene.

Jeg er også opptatt av skole og utdanning – det er viktig at vi har gode og fremtidsrettede utdanningsløp, slik at ungdom ikke utdanner seg til arbeidsledighet. De neste årene vil bringe store endringer både innen automatisering og digitalisering, og da er det viktig at utdanningen er tilrettelagt for dette.

Jeg er leder i Froland Arbeiderparti, kommunestyrerepresentant og leder av kulturkomiteen. Var også medlem av fylkestinget i Aust-Agder forrige periode og er leder i Arendal Ungdomsmusikkorps.