Stortingskandidat

Grethe Nygaard

Jeg heter Grethe og stiller som stortingskandidat for Arbeiderpartiet i Aust-Agder valgkrets. Jeg er 36 år og bor i Evje og Hornnes kommune. Der sitter jeg i kommunestyret og er medlem i Planutvalget. Jeg ønsker å jobbe for at Agder skal være et godt sted å bo, uavhengig av om man velger å bo i en by eller på bygda.

Grethe Nygaard

Bli bedre kjent med Grethe Nygaard:

Jeg er også veldig opptatt av miljø og miljøvern, spesielt bevaring av natur og dyreliv. Som bondeknøl er jeg også naturlig nok opptatt av at bygdene ikke skal avfolkes, og at det må bli slutt på sentraliseringen.  

Det er også viktig for meg at mennesker, og særlig barn, med ulike funksjonshemninger blir ivaretatt og kan leve fullverdige liv. Jeg har personlig erfart at hjelpeapparatet kan være uhyre tregt, og mange bruker unødvendig mye tid og krefter på å navigere rundt for å finne ut hva man faktisk har krav på. Mitt ønske er et samfunn hvor alle har like muligheter uavhengig av økonomi.

I tillegg til å være folkevalgt i kommunestyret er jeg leder av Evje og Hornnes Arbeiderparti og jeg er nestleder i Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser.