Stortingskandidat

Kai Steffen Østensen

Kai Steffen er i dag nestleder i Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe og medlem av Agder fylkesting og fylkesutvalg. Han har tidligere vært medlem av Farsund kommunestyre og Vest-Agder fylkesting, og jobbet mye med utdannings-, kultur- og landbrukspolitikk. Kai Steffen er også leder av bispedømmerådet i Agder og Telemark og jobber i dag på Universitetet i Agder.

Kai Steffen Østensen

Bli bedre kjent med Kai Steffen Østensen:

Kai Steffen er oppvokst på Lista i Farsund kommune. Her har han gått på Eilert Sundt videregående skole og hatt en engasjert oppvekst. I løpet av tiden i Farsund var Kai Steffen både leder av det lokale ungdomsrådet, første leder av Ungdommens fylkesting i Vest-Agder og ungdomsambassadør for organisasjonen MOT. Han har også vært veldig aktiv i lokalkirka gjennom Vanse guttekor -- Deo Glora, med nasjonale og nordiske verv i kirkemusikkmiljøet. 

Kai Steffen er utdannet samfunnsplanlegger og har brukt mange somre i det lokale arbeidslivet. Han har jobbet både i Avisen Lister, på Rederiet Hotell og Restaurant i Farsund og som støttekontakt og butikkmedarbeider på Spar. Gjennom studietiden har han vært studentleder på heltid og engasjert i nasjonal studentpolitikk.  

I politikken har han arbeidet hardt mot privatiseringen av fellesskolen, fått gjennomslag for å stille krav til LHBT-kompetanse i skole og helsevesen og vært en tydelig pådriver for politikk som skaper utvikling i både by og distrikt. 

I dag har Kai Steffen samboer og hund i Kristiansand, hvor han også jobber som ph.d.-rådgiver på Fakultet for kunstfag ved UiA.