Fylkestingskandidat

Jan Atle Toft

Jan Atle er 62 år og bor i Lyngdal. Han er nestleder i Lyngdal Arbeiderparti, kommunestyrerepresentant i Lyngdal og vararepresentant i fylkestinget i Agder. Han arbeider som prosessoperatør på Alcoa Norway og har vært tillitsvalgt siden 1996.

Jan Atle Toft

- Jeg ønsker å stille til valg for å bidra til at Agder Fylkeskommune skal få en ledende rolle i landsdelen i forhold til næringsutvikling og at hele fylket skal være et godt fylke å bo i.

- Saker jeg er spesielt opptatt av er utvikling av nye arbeidsplasser i hele fylket og at det tilrettelegges for infrastruktur der det behøves. Er også opptatt av at det tilbys tilstrekkelig med læreplasser i både offentlig og privat sektor og at det tilrettelegges for høyere utdanning i hele fylket, med god distriktspolitikk der hele fylket blir tilgodesett, jfr. «by og land, hand i hand».

- Andre ting jeg på generelt grunnlag er opptatt av er rettferdighet, likestilling, inkludering og forebygging av mobbing.

Jan Atle har utdanning fra videregående skole og diverse delstudier på høyskolenivå. Han arbeider som prosessoperatør på Alcoa Norway og har vært tillitsvalgt siden 1996, hvorav hovedtillitsvalgt i perioden 2003-2014. Medlem i LO forbundet Industri Energi (IE) og sitter i landsstyret i forbundet.

Han har tidligere vært styremedlem i Farsund Arbeiderparti og styremedlem i Lyngdal Arbeiderparti størstedelen av tiden fra 2001 og fram til dags dato. Nestleder i Lyngdal AP siden 2019.

Han var representant i Lyngdal Kommunestyre 2003 – 2007, 1. vara fra 2019 og nå inne som fast representant i inneværende periode. Han er også 4. vara for Agder Arbeiderparti i fylkestinget, medlem av Yrkesnemda i fylket og medlem av rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.