Fylkestingskandidat

Nils Johannes Nilsen

Nils Johannes (71) er vararepresentant til Agder fylkesting og medlem av kontrollutvalget. Han har tidligere vært medlem av fylkesutvalget og fylkestinget i Aust-Agder og bystyret i Arendal. Han har blant annet arbeidet med rådgiving til ungdom som faller ut av videregående opplæring, men er nå pensjonist.

Nils Johannes Nilsen

- Jeg ønsker å stille til valg til fylkestinget fordi jeg vil være med å skape et robust Agder og mener jeg kan bidra med forbedringer, slik at all ungdom skal kunne få utnytte de anlegg og evner de har gjennom sin skolegang i videregående skole. Det er spesielt viktig å sikre at all ungdom blir kvalifisert til arbeidslivet gjennom den videregående opplæring, og at satsingen på alternative, praktiske løsninger fortsetter. Jeg ønsker også å bidra til å videreutvikle arbeidsmarkedet slik at alle kan ta del i arbeid etter evne.


- Som pensjonist er jeg fortsatt engasjert og veldig motivert til fortsatt politisk innsats og jeg vil kunne representere den eldre garde på en god måte.


Nils Johannes har lang politisk erfaring, både fra kommune- og fylkespolitikken. Han har 6 perioder bak seg som medlem av bystyret i Arendal, hvorav mange år som medlem av formannskap og som gruppeleder. Han har også sittet i 2 perioder i fylkestinget og fylkesutvalget i Aust-Agder og utover det hatt en rekke verv i både kommunen og fylket. Han har allsidig erfaring på alle politiske felt.