Fylkestingskandidat

Lars Marius Nilsen

Lars Marius er 31 år og bor i Froland. Han er medlem av kommunestyret og leder i Froland Arbeiderparti. Han var medlem av fylkestinget i Aust-Agder i siste periode og har også vært leder i AUF i Aust-Agder. Til daglig arbeider han som seniorkonsulent i Advania Norge AS.

Lars Marius Nilsen

Bli bedre kjent med Lars Marius Nilsen:

- Jeg er opptatt av å styrke distriktene, og å gjøre mindre fylker og kommuner like robuste og velfungerende som de store – det er like viktig å ha gode tjenester og god infrastruktur i Bykle som i Kristiansand.
 
 - Jeg er også opptatt av skole og utdanning – det er viktig at vi har gode og fremtidsrettede utdanningsløp, slik at ungdom ikke utdanner seg til arbeidsledighet. De neste årene vil bringe store endringer både innen automatisering og digitalisering, og da er det viktig at utdanningen er tilrettelagt for dette.
 
 - I tillegg har utenforskap blitt mer og mer aktuelt, spesielt gjennom 2 år med pandemi. Det er derfor ekstremt viktig å støtte de tjenester som kan forebygge dette – enten det er via NAV, videregående skole, ungdomsskole, barnevern eller andre tiltak – slik at vi kan motarbeide dropout, ensomhet og psykisk sykdom.
 
 - Jeg har drevet med politikk i nesten 20 år - siden jeg meldte meg inn i AUF da jeg var 13 år gammel – og er fortsatt minst like engasjert og interessert. Det har skjedd mye bra siden den gang, men utfordringene har bare blitt større og flere, og løsningene er bare blitt enda mer krevende å finne. Dette er det som gjør meg motivert til fortsatt å ta aktivt del i politikken.


Lars Marius har fagbrev i IKT Servicefag og arbeider som seniorkonsulent i Advania Norge AS. Han er medlem av EL og IT-forbundet.


Han er i inneværende periode kommunestyrerepresentant i Froland og har tidligere vært fylkestingsrepresentant i Aust-Agder, og før det vararepresentant til både fylkestinget og kommunestyret. Han har vært leder i Froland Arbeiderparti siste 7 år, og før det var han nestleder i 4 år. Han har tidligere vært leder av AUF i Aust-Agder og medlem av landsstyret i AUF. Ved sist stortingsvalg var han også stortingskandidat i Aust-Agder valgkrets. I tillegg til dette spiller han, og er styreleder, i Arendal Ungdomsmusikkorps.