Fylkestingskandidat

Runo Nygård

Runo (57) er fra Vegårshei, men har bodd hele sitt voksne liv i Arendal. Han er medlemsansvarlig i Arendal Arbeiderparti og styremedlem i Eydehavn og Saltrød arbeiderlag. Han arbeider til daglig som rådgiver i Agder idrettskrets og er leder av Sørfjell idrettslag.

Runo Nygård

- Mitt engasjement i Arbeiderpartiet bygger på grunnverdiene partiet står for, og min vilje til å bidra til et godt samfunn for alle. Jeg blir motivert av å få være med å bidra til gode løsninger for aktivitet og frivillighet. Ønsket om å skape gode miljøer og møteplasser, med høy trivsel og følelsen av felleskap og trygghet har fortsatt å motivere meg. Som en gutt ifra bygda vil mitt hjerte for gode oppvekstmiljøer være alltid i fokus, hvor gode løsninger skal komme hele fylket til gode.

- Jeg brenner for et seriøst arbeidsliv, hvor erfaring i løpet av karrieren som tømrer fått føle alle sider av hva det viktige arbeidet betyr for bransjen. Er medlem av Fellesforbundet

- På min fritid er jeg aktiv innen kultur, musikk og idrett. Mye av min fritid går også med til å bidra frivillig i lokalmiljøet over hele kommunen. Som en frivillig i idretten ønsker jeg at alle skal ha et godt tilbud i sitt lokalmiljø, med lett tilgjengelig idrettsanlegg og nærmiljøanlegg.

- Oppsummert vil mitt bidrag til fylkespolitikken være høyt engasjement og aktiv støttespiller til gode verdier og løsninger igjennom bakgrunn, motivasjon og arbeidserfaringen nå og tidligere.

Runo har utdanning innenfor bygg med fagbrev tømrer, prosjektledelse og byggesak. Han jobber til daglig som rådgiver i Agder idrettskrets, med ansvar for rådgiving og kurs til alle klubber og idrettslag i hele Agder. Han har også vært prosjektansatt i Agder Arbeiderparti, og før det har han jobbet som tømrer og har hatt diverse lederjobber i byggebransjen.

Han er styremedlem i Eydehavn og Saltrød Arbeiderlag og medlemsansvarlig i Arendal Arbeiderparti. Han er også styreleder i Arendal kommunale boligstiftelse, vara til Arendal bystyre, styremedlem i Eydehavn frivillighetssentral og leder av Sørfjell idrettslag.