Fylkestingskandidat

Steinar Ostermann

Steinar (68) er født og oppvokst i Stavanger, men har siden 1982 vært bosatt i Arendal. Han er leder av Eydehavn og Saltrød arbeiderlag og er pensjonert fra jobb som informasjonssjef og pressetalsmann i Telenor.

Steinar Ostermann

- Mitt politiske engasjement startet for alvor for to år siden da jeg ble pensjonist. Jeg er opptatt av å kunne bidra til å kommunisere vårt verdigrunnlag og våre politiske saker til et bredt publikum, både lokalt og regionalt. Som lokal- og evt. regionalpolitiker vil jeg kjempe for like muligheter til alle og at Agder skal få sin rettmessige del av den optimismen som nå råder bl.a. med satsting på en ny, bærekraftig industri med utsikter til flere arbeidsplasser i landsdelen.

Steinar er utdannet cand. Mag. fra Universitetet i Bergen med fagkretsen norsk, engelsk og historie. I sin yrkeskarriere har han i all hovedsak jobbet med kommunikasjon, først som programsekretær ved NRK Rogaland og NRK Sørlandet, senere som kommunikasjonsrådgiver i Aust-Agder fylkeskommune og endelig som informasjonssjef og pressetalsmann i Telenor.

Han er nå leder for Eydehavn og Saltrød lokallag i Arendal Arbeiderparti og deltar aktivt i flere lokale politiske fora, herunder styret i Arendal Arbeiderparti, lokalt programutvalg og valgkamputvalg.