Fylkestingskandidat

Tallak Askland

Tallak er 64 år og bor i Åmli kommune. Han har vært kommunestyrerepresentant og leder av Åmli Arbeiderparti. Arbeider som anleggsleder i Mesta AS.

Tallak Askland

- Jeg er opptatt av rettferdighet og likhet i arbeidslivet, og å få vekk sosial dumping. I fremtiden håper jeg at flere ungdommer som faller ut av videregående skal få tilrettelegging til å ta fagbrev som er viktig i dagens Norge.


Tallak har utdanning fra videregående skole innen bygg og anlegg og jobber som anleggsleder i Mesta AS. Tidligere har han jobbet i Statens Vegvesen og i bygg- og anleggsbransjen. Han har vært medlem av Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) avd, 7 siden 1985 og har vært regiontillitsvalgt i Mesta i flere år.


Han har sittet i kommunestyret i både Vegårshei og Åmli, er medlem av kontrollutvalget i Åmli og kontrollutvalget i NAF Avd.7 og har vært leder i Åmli Arbeiderparti.