Fylkestingskandidat

Odd Omland

Odd (66) er bosatt i Kvinesdal. Han er medlem av formannskapet og kommunestyret og har tidligere vært stortingsrepresentant for Vest-Agder Arbeiderparti og ordfører i Kvinesdal.

Odd Omland

Bli bedre kjent med Odd Omland:

- Det som motiverer meg til å engasjere meg politisk, enten det er lokalt eller regionalt, er å gjennomføre det programmet vi blir valgt på. Jeg brenner fremdeles for å engasjere meg i politisk arbeid, hvor jeg er spesielt opptatt av næringsutvikling og skapning av arbeidsplasser.


Odd er utdannet industrirørlegger og startet sin yrkeskarriere som industrirørlegger ved Kvina Verft. Han var aktivt med i fagforeningen ved verftet. I 1998 ble han direktør for verftet og var det til han ble ordfører i 2003. Han var ordfører i Kvinesdal fram til han ble valgt inn som fast stortingsrepresentant i 2013. Her satt han i Næringskomiteen og hadde blant annet ansvar for virkemiddelapparatet i næringsutvikling i Arbeiderpartiets fraksjon.


Etter perioden på Stortinget arbeidet Odd i tre år som daglig leder i Region Kristiansand der han hadde ansvar for å utvikle et effektiv og handlingsdyktig samarbeid mellom kommunene og koordinere påvirkningsarbeid inn mot nasjonale myndigheter som styrket regionen og landsdelen.


Han har vært medlem i ulike LO-forbund siden 1974 og er nå medlem av Forbundet for ledelse og teknikk (FLT).


I tillegg til vervene som stortingsrepresentant og ordfører har Odd hatt en rekke verv i Arbeiderpartiet og som styreleder og medlem i både offentlige og private styrer, råd og utvalg.