Fylkestingskandidat

Elisabeth A.B. Terjesen

Elisabeth er 40 år og bor i Vennesla. Hun er nestleder i Vennesla Arbeiderparti og arbeider som veileder i NAV. Hun ønsker nå å stille som kandidat til fylkestingslista.

Elisabeth A.B. Terjesen

- Min politiske motivasjon for å stille er et ønske om å være med på å utforme en politikk som sikrer et bedre Agder i møte med fremtiden. Det å styrke fylket i det grønne skiftet gjennom å legge til rette for at nok folk tar fagutdannelser som trengs er en del av det å se fremover.


- Jeg brenner for et inkluderende og fremtidsrettet videregående utdanningstilbud som sikrer at alle har mulighet til å ta utdanning i nærheten av der de bor og bidrar til at færrest mulig faller utenfor arbeidslivet. Jeg brenner også for at det skal skapes trygge og nye arbeidsplasser over hele Agder. 


Elisabeth har bachelor i fritt sammensatte fag (UiT), bachelor i økonomi og administrasjon (UiA) og fagbrev i logistikkfaget. Hun arbeider nå som veileder i NAV og har før det jobbet 16 år i Optimera innenfor lager/logistikk. Er medlem i Parat og NTL.