Fylkestingskandidat

Tanja M. J. Sandåker

Tanja er 51 år og bor på Tromøy i Arendal. Hun er nestleder og kvinnepolitisk ansvarlig i Tromøy Arbeiderlag og vararepresentant til Arendal bystyre. Nå stiller hun til valg både til bystyret i Arendal og til fylkestinget.

Tanja M. J. Sandåker

Mine hjertesaker

Jeg ønsker å bidra til en fornuftig forvaltning av naturen. Med den utbyggingen vi har nå, må vi få til flere markagrenser/grønne lunger for å bevare natur og passe på at innbyggerne har tilgang til dette i sitt nærmiljø. Artsmangfold, bedre vernesone av strandlinjen vår og å ta vare på matjorda så både vi og neste generasjon har mulighet til å dyrke maten sin. Et godt kollektivtilbud der folk bor er også viktig for den enkelte og miljøet.

Muligheter til fysisk aktivitet for alle som; "Aktiv på dagtid" og "Fritidskortet". At alle har mulighet til aktivitet og en sosial møteplass uansett nivå og lommebok. Vil man ut i det fri er Friluftsrådet sør og Midtagder friluftsråd gode hjelpere med alle sine turstier og friluftstilbud. Det å komme seg ut i naturen er påvist å være bra for både det fysiske og psykiske. Tilbud for lavterskelnivå er derfor viktig å opprettholde. Det gavner det enkelte menneske og samfunnet.

Jeg mener at Jørgen Hattemaker og presten skal ha samme muligheter og rettigheter. Det er viktig for å jevne ut klasseskiller og at alle skal være likeverdige. Et sterkt fellesskap uten store forskjeller, skaper et trygt samfunn. Ingen samfunn er sterkere enn sitt svakeste ledd.

Skape, dele - sammen.

Mitt engasjement

Jeg har alltid vært samfunnsengasjert. Startet allerede på videregående skole med samfunnsfaglig linje og var en kort periode i AUF. Nå er jeg nestleder og kvinnepolitisk ansvarlig i Tromøy Arbeiderlag og medlem av representantskapet til Agder Arbeiderparti. Jeg en stor friluftsentusiast og naturelsker som også sitter i styret til Naturvernforbundet i Agder.

Jeg har vært vara til bystyret i Arendal inneværende periode og meddommer i Agder tingrett. Har også sittet i styret i Arendal Arbeiderparti i tre år og i styret i Tromøy arbeiderlag siden 2017. Jeg har deltatt på «Kvinne på topp-skolering» 2020 i Oslo gjennom Arbeiderpartiet og Partiskolen gjennom Agder Arbeiderparti. Stiller nå til valg både til bystyret i Arendal og Fylkestinget i Agder.

Min bakgrunn

Jeg er utdannet juridisk kontormedarbeider og har tatt saksbehandling i offentlig forvaltning. Har tidligere vært industriarbeider og jobbet skift. Er organisert i Fellesforbundet. Da kroppen slo seg vrang gikk jeg inn i politikken for å engasjere meg og å kunne påvirke. Jeg ville engasjere meg for å kunne bidra til et enda bedre samfunn.

Ble født i 1972 i Kristiansand og vokste opp på Hisøy. Jeg hoppet bukk over Galtesund til Tromøy der jeg fant min mann og fikk tre sønner. Siden har jeg bodd der. For tiden består familiens kjeledyrbestand av to katter og en hund.

(Foto: Mona Hauglid)