Fylkestingskandidat

Tanja M. J. Sandåker

Tanja er 50 år og bor på Tromøy i Arendal. Hun er styremedlem i Arendal Arbeiderparti og nestleder i Tromøy arbeiderlag. Hun er også vararepresentant til bystyret i Arendal. Nå ønsker hun å stille som kandidat til fylkestinget.

Tanja M. J. Sandåker

- Min motivasjon for å stille til valg er nok å se mannen i gata og å løfte fellesskapets verdier inn i politikken. Jeg håper også å kunne bidra til en fornuftig forvaltning av naturen. Det gjelder for artsmangfold og mot privatisering. En næringsutvikling som vi kan si til våre neste generasjoner at vi gjorde vårt beste. Vi er her bare på lånt tid. Mitt motto er allemannsretten, og jeg liker Aristoteles tankegang om den gyldne middelvei.  


- Jeg har jobbet på Kitron i maskinparken i flere år med skiftarbeid. Jeg har kjent kroppen krangle og måttet innom NAV systemet for omskolering. Jeg vil absolutt si at jeg tilhører arbeiderklassen og vet litt om "hvor skoen trykker" for den vanlige arbeider.


- Ellers er jeg en friluftsentusiast under tilnavnet "fru Monsen" av de nærmeste kjente. Jeg har fartet vårt fine fylket på kryss og tvers og vil si jeg har ganske så god kjennskap til mange av Agders kommuner, både kyst, skog og fjell.


Tanja har samfunnsfaglig utdanning fra videregående og hun har studert saksbehandling i offentlig forvaltning ved Høyskolen Kristiania og juridisk kontormedarbeider ved Treider Fagskoler. Hun har bl.a. arbeidet skift som maskinteknikker ved Kitron og er medlem i Fellesforbundet.


Hun er styremedlem i Arendal Arbeiderparti, nestleder Tromøy Arbeiderlag og vararepresentant til Arendal bystyre. Hun har deltatt på Arbeiderpartiets lederkurs "kvinne på topp 2020" og sitter også i fylkesstyret i Naturvernforbundet i Agder og er meddommer i tingretten.