Fylkestingskandidat

Jarl-Steinar Odinsen

Jarl Steinar er 71 år og bosatt i Arendal. Han har vært folkevalgt i Arendal kommune i tre perioder og styreleder i Arendal havn. Han er pensjonert sjømann.

Jarl-Steinar Odinsen

-  Jeg er opptatt av et sterkt fellesskap i samfunnet vårt og jeg vil kjempe for et bedre Agder å bo i. Jeg brenner for å beholde sykehuset i Arendal og er ellers opptatt av at vi skal ha et godt og trygt helse – og omsorgstilbud, at barna våre skal ha et godt skoletilbud med trygge skoleveier, og at kollektivtilbudet både til lands og til vanns må rustes opp.

- Jeg vil også jobbe for et Agder som vil legge til rette for at flere bedrifter vil etablere seg, slik at det blir flere arbeidsplasser. Jeg vil også jobbe for ny vei fra E-18 til Arendal Havn Eydehavn.

Jarl Steinar er pensjonert sjømann. Han har i mange år vært regionleder Sør Øst for Norsk Sjømannsforbund og sittet i landsstyret, forbundsstyret og kontrollkomiteen i forbundet. Han har også vært hovedtillitsvalgt Ugland rederi fra 1997 til 2010. Medlem i Norsk Sjømannsforbund.

 Han var vararepresentant til bystyret i Arendal fra 2007-2011, og har vært fast representant 2011-2019. Han var også styreleder i Arendal havn, Eydehavn i 4 år. Han har også vært lokallagsleder i Vestre Arendal arbeiderlag og er i dag styremedlem.