Fylkestingskandidat

Sigurd Tobiassen

Sigurd er 51 år og bor i Flekkefjord. Han er nestleder og kasserer i Flekkefjord Arbeiderparti og sekretær i LO Lister. Han arbeider som organisasjonsarbeider Agder Fagforening (Fellesforbundet).

Sigurd Tobiassen

- Jeg er opptatt av det nåværende og fremtidige arbeidsmarkedet og arbeidsforhold i Agder. For å få fremtidig vekst i levevilkår og folketall, kommer dette hovedsakelig av eksisterende og nye trygge faste gode arbeidsplasser med arbeidere som er bosatt i nærområdet av arbeidsplassen.

- Vi trenger et godt veinett som binder sammen Agder, men ikke med for høye bomavgifter slik at dagpendling blir umulig langs en ny 4. felts hovedvei gjennom Agder. Det kan også være nødvendig og se mer på hvilken videregående utdanning som arbeidsmarkedet etterspør, for å unngå utdanning til yrker med liten eller ingen muligheter for jobb.

Sigurd er utdannet platearbeider og har også studert arbeidsrett. Han arbeidet ved skipsverftet SIMEK fra 1988 til 2017. Siden da har han arbeidet som organisasjonsarbeider Agder Fagforening og er selvfølgelig medlem i Fellesforbundet.

Han er nestleder og kasserer i Flekkefjord Arbeiderparti, varamedlem Flekkefjord bystyre, sekretær LO i Lister og medlem av LO’s representantskap.