Fylkestingskandidat

Jan Øyvind Åvik

Jan Øyvind er 48 år og bor i Lindesnes kommune. Han er leder av Lindesnes Arbeiderparti og kommunestyrerepresentant. Han arbeider som prosessoperatør GE Healthcare, Lindesnes fabrikker, hvor han har vært hovedtillitsvalgt de siste 25 årene.

Jan Øyvind Åvik

- Industripolitikk, arbeidsplasser og matproduksjon er mine hjertebarn. Jeg ønsker å bidra til gode rammebetingelser for det etablerte næringslivet på Sørlandet, som for tiden opplever et hav av muligheter som kun begrenses av tilgangen på arbeidskraft med fagkompetanse. De samme utfordringene ligger i det industrieventyret som batteri og havvind er og derfor mener jeg at et sterkt Arbeiderparti i Agder gir størst mulighet for at disse utfordringene kan løses.

- Jeg har et brennende engasjement for inkludering via arbeid. Prosjekt Leida, som noen har hørt om og flere vil høre om, er jeg opphavet til. Her sørger næringslivet for å ta del i arbeidet med å utdanne utenforskap til innenforskap. Fagarbeiderens status er også en av mine kampsaker, det er for lite positivt fokus på fagarbeideren i industrien i dag.

- Lokalprodusert kortreist mat og Agderbondens rammebetingelser er også viktig for at vi skal kunne bo og leve i hele Agder. Agderbonden må få sikret mulighet til å kunne utnytte ressursgrunnlaget i Agder til å løse sitt samfunnsoppdrag i fylket.

Jan Øyvind har fagbrev som prosessoperatør og har vært hovedtillitsvalgt ved GE Healthcare de siste 25 årene. Han jobber med drift og utvikling av fabrikkens bærekraftsprosjekter når han ikke driver fagforeningsarbeid. I tillegg er han bonde på «fritiden», som daglig leder av Jåbekk Samdrift som er et bruk med melkerobot hvor det produseres ca. 650 000 liter melk i året. Han er medlem i Industri Energi-forbundet (IE) og Norges Bondelag.

Han har vært leder av Mandal AUF, Mandal Arbeiderparti og nå Lindesnes Arbeiderparti. Har også vært medlem av kommunestyre i to perioder og leder av sakkyndig nemd for eiendomsskatt-taksering. I tillegg til dette har han hatt en rekke leder- og styreverv innenfor landbruket, kommunale foretak og i lokale lag og foreninger.