Fylkestingskandidat

Liv Andersen

Liv er 75 år og bor i Arendal. Hun er pensjonist, men har en lang og aktiv politisk karriere bak seg, både fra fylkespolitikk og nasjonalt bl.a. som medlem av sentralstyret i Arbeiderpartiet.

Liv Andersen

- Jeg er fortsatt motivert og svært klar til å jobbe for at vi i hele Agder skal kunne leve gode liv i trygghet for inntekt og levende lokalmiljø. Jeg brenner for at vi skal ivareta kulturarven slik at vi ser historien som har formet oss i vår landsdel til det vi er i dag. Vi har alltid hatt blikket rettet utover for å finne løsninger på våre utfordringer, og det skal også forme vår fremtid. 

- Jeg er opptatt av at vi skal ha levende lokalmiljøer i hele fylket der folk kan leve gode og trygge liv med sikkerhet for inntekt, anstendig arbeidsliv, tilgang til tjenester som ivaretar enkeltmennesker med respekt. Jeg er opptatt av at vi som samfunn ser at skal alle ha like muligheter, så er det noen som må ha mer tilgang på tjenester enn andre. Jeg er opptatt av at vi møter hverandre med respekt og uavhengig av tittel, yrke eller alder. Menneskeverdet er det grunnleggende prinsippet for et solidarisk samfunn. 

Liv er pensjonist og var i all hovedsak heltidspolitiker i sine yrkesaktive år. Hun har også drevet sitt eget «lobby – firma» i ganske mange år, før helseproblemer sendte henne over til uføretrygd. Hennes første folkevalgte verv fikk hun i 1972 da hun ble valgt inn i styret for Aust-Agder Sentralsjukehus. Senere var hun kommunestyrerepresentant i Moland kommune og satt mange perioder i fylkestinget i Aust-Agder, hvorav 12 år i fylkesutvalget. Hun var også leder for Kulturutvalget og med det brede feltet dette omfattet: både kulturarv, immatriell og materiell, idrett og alle typer kunst.

I tillegg til dette har hun hatt flere statlige verv, bl.a. medlem av Kringkastingsrådet, Husbankens hovedstyre og styret i Norges Postsparebank. 

I partisammenheng har Liv fram til dags dato hatt omtrent alle de verv det gå an å ha på lokal- og kommunenivå. Hun har også vært nestleder i AUF i Aust-Agder og medlem og senere leder av Aust-Agder Arbeiderparti. Hun har også vært medlem av Arbeiderpartiets landsstyre og satt 10 år i partiets sentralstyre.