Fylkestingskandidat

Britt Halvorsen Ufsvatn

Britt Halvorsen Ufsvatn

Britt er 54 år og bor i Åmli. Hun arbeider som lærer ved Åmli barne- og ungdomsskole. Har vært representant i kommunestyret og er nå varamedlem.