Fylkestingskandidat

Jorun Nilsen Stallemo

Jorun er 62 år og bor i Lindesnes kommune. Hun har hatt en periode i bystyret i Mandal tidligere og stiller nå både til fylkestinget og kommunestyret.

Jorun Nilsen Stallemo

ARBEIDSERFARING: Har jobbet som tillitsvalgt/ hovedtillitsvalgt i Postkom/Fagforbundet siden 2001 og sitter i styret i LO-stat Agder og Rogaland. 

POLITISK ERFARING: Har vært styremedlem i lokalpartiet og satt en periode i bystyret i Mandal, der jeg var medlem av planutvalget og rådet for de med nedsatt funksjonsevne. 

MINE HJERTESAKER: Jeg er opptatt av et raust og likestilt samfunn, der alle er like mye verd og der det er plass til alle. Alle fortjener å bli sett.Det er også viktig med en offensiv og aktiv næringspolitikk, der det er jobb til alle. Jeg er i tillegg opptatt av et godt helsetilbud og en god eldreomsorg der alle ivaretas.