Fylkestingskandidat

Aina Adriansen Munthe

Aina (51) bor i Lillesand og arbeider som lærer ved Fagskolen i Agder. Her underviser hun fagarbeidere i tekniske fag i selskapsetablering, forretningsutvikling, økonomistyring og ledelse. Nå er hun både varaordførerkandidat i Lillesand og kandidat til fylkestinget i Agder. Aina er svært engasjert i hvordan ungdom skal få det bedre i skolehverdagen, og engasjerer seg i politikk for å forsøke å bedre forhold for ansatte, foresatte og for elever. Som tidligere tillitsvalgt i Agder Energi og i reiseliv er Aina opptatt av å bedre det organiserte arbeidsliv, og å sikre at vi tilrettelegger for det grønne skiftet. Hun er engasjert i å tilrettelegge for at kommunalt ansatte får mulighet til å søke etterutdanning med lønnsøkning. Ellers mener Aina at idrettslag og frivillige lag og foreninger må likebehandles i kommunen, og hun er opptatt i neste periode av at politikere sikrer at man snakker mer med innbyggere for så å utvikle kommunen til det beste for befolkningen i Lillesand.
Aina er ellers opptatt av en åpenhetskultur, og at Arbeiderpartiet i Lillesand skal være et parti både ungdom og eldre skal kunne kontakte for å legge frem saker.

Aina Adriansen Munthe

Arbeidserfaring: Jeg arbeider som lærer ved Fagskolen i Agder. Fra tidligere har jeg erfaring som fylkessekretær i Arbeiderpartiet, hovedtillitsvalgt i industrien og fra markeds -og forretningsutvikling.

Politisk erfaring: Er nå varaordførerkandidat i Lillesand og leder av valgkamputvalget. Har også lang erfaring som ansatt og tillitsvalgt på flere plan i Arbeiderpartiet.

Mine hjertesaker: Jeg er spesielt engasjert i arbeidslivspolitikk, næringslivsutvikling, partsamarbeid, oppvekst, frivillighet, idrett, spesialundervisning og skolesystem.

Jeg ønsker i neste periode å jobbe for:

  • At fagarbeidere i helse – og oppvekstsektoren kan søke skreddersydd etterutdanning med fagskolestudiepoeng som gir lønnsøkning og bindingstid
  • Å sikre at ungdom i Lillesand får mulighet og råd til å bosette seg her
  • Å utvikle frivillighet og idrett som et eget politikkområde, og bygge ny svømmehall
  • Å igangsette et bedre busstilbud med bestiller-tjeneste i hele kommunen
  • Å styrke barnehage, Lillesandsskolen og Lillesand videregående skole til det beste for barn/ungdom/foresatte/ansatte
  • Å styrke samarbeid og kontakt mellom befolking og politikere i Lillesand
  • Å utvikle et bedre organisert pasientforløp for unge og eldre med demens