Fylkestingskandidat

Susann Marie Nilsen

Susann Marie er 19 år og bor i Evje og Hornnes. Hun studerer rettsvitenskap ved UIA og jobber på Pernille Kafé i Evje sentrum ved siden av studiene. Hun er med i AUF, og har vært organisatorisk nestleder i AUF i Agder.

Susann Marie Nilsen

- Jeg er særlig opptatt av å styrke fellesskolen, slik at alle barn og unge har like muligheter. Jeg vil jobbe for å ha en mer praktisk skole, øke andelen kvalifiserte lærere, og at alle barn og unge skal få et gratis skolemåltid hver dag.