Fylkestingskandidat

Marita Steen-Nygård

Marita bor i Holum i Lindesnes og er 30 år. Hun er tidligere frisør og bedriftseier. Har bachelor i samfunnsplanlegging og kommunikasjon. Nå tar hun master med spesialisering i Samfunnsplanlegging, by- og regionalutvikling.

Marita Steen-Nygård

Marita er ny i Arbeiderpartiet og er veldig engasjert i levekår, barnefattigdom, folkehelse og ruspolitikk. Hun er også frivillig i Spillavhengighet Norge, hvor hun også er arbeider som frivillig.