Fylkestingskandidat

Kjell Ove Tveiten

Kjell Ove Tveiten

Kjell Ove er 52 år og bor i Valle. Han jobber som logistikkansvarlig på Bykle Vindu. Sitter i kommunestyret på andre perioden, og er styremedlem i Valle AP.