Fylkestingskandidat

Runar Granheim

Runar er 43 år, og bur i Åraksbø. Han sit i kommunestyret og i plan, miljø og ressursutvalget, og er ordførerkandidat for Bygland Arbeiderparti. Han er utdanna musikkvitar og er også økonom, og har jobba som lærar i fleire år, dei siste åra som rådgiver og økonom. Han er og reiseleiar for Aktive Fredsreiser. Han er musikar og deltek aktivt i det lokale kulturlivet.

Runar Granheim

Som ordførar vil eg jobbe for gode samarbeid mellom politikarar, innbyggarar, næringsliv, kommune og dei friviljuge. Det er gjennom samarbeid vi kan skape framtidstru og vekst og eit godt samfunn.

Politikk handlar for meg fyrst og fremst om å ta vare på dei som treng det mest. Det er dei vi må prioritere, og det er der vi treng varme hender og kompetanse. Særleg innan psykisk helse treng vi eit solid løft, det er ei av mine hjartesaker.