Fylkestingskandidat

Hannah Olsen

Hannah er 25 år og bor i Kristiansand. Hun jobber som faglig ungdomssekretær i LO Agder og tiltrer fylkesstyret til AUF i Agder som representant for LO Agders ungdomsutvalg.

Hannah Olsen

Hannah er tidligere butikksjef, med erfaring som verneombud og tillitsvalgt. Arbeider nå som faglig ungdomssekretær i LO Agder.

- Det viktigste for meg er at unge skal få en god start i arbeidslivet, og å sikre at ikke flere unge faller utenfor arbeid og skole. Jeg vil være en pådriver for å jobbe enda mer med partene i arbeidslivet for å sikre at lovverket som regulerer arbeidslivet skal følge utviklingen i samfunnet.