11 tannklinikker i fare i Agder

Tannklinikkene i Gjerstad, Vegårshei, Froland, Åmli, Birkeland, Iveland, Evje, Bykle, Valle, Bygland og Sirdal står i fare for å bli lagt ned av det borgerlige styret i Agder. Arbeiderpartiet vil det annerledes.

Tannlege

Skolebarn risikerer lang reisevei for en sjekk hos tannlegen. foto: Colourbox

Agder fylkeskommune har begynt behandlingen av en ny strategi for tannhelse i Agder. I forslaget som nå er lagt frem for politisk behandling, sies det noe om klinikkens størrelse og at den skal ha et minimum på 3 behandlingsrom, 2 tannleger, 1 tannpleier og 3 tannhelsesekretærer.

Gigantisk sentraliseringTannklinikkene i Gjerstad, Vegårshei, Froland, Åmli, Birkeland, Iveland, Evje, Bykle, Valle, Bygland og Sirdal møter i dag ikke minimumskravet i strategien på to tannleger. - Dette mener Arbeiderpartiet er en gigantisk sentralisering av tannhelsetjenesten som vil ramme distriktene i Agder kraftig dersom dette blir resultatet, sier Line Kysnes Vennesland i Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe.

Line Kysnes Vennesland

Ap vil ikke legge ned noen klinikkerHun påpeker at tannhelse er et område som rammer mennesker med ulike helseutfordringer og dårlig økonomi. - Dette er grupper som også har behov for å ha tannklinikken i nærheten av der de bor. Det er også viktig for oss at skolebarn ikke har lang reisevei til fylkets tannklinikker slik at det blir en ekstra belastning for de som ikke bor i byer. Vi ønsker ikke å legge ned noen av fylkets nåværende tannklinikker og vil heller se på om tilbudet er godt nok der man tidligere har sentralisert tilbudet i vestre deler av Agder, sier Kysnes Vennesland.

Kun Arbeiderpartiet stemte forArbeiderpartiet mener at man kan sikre god kvalitet og større fagmiljø ved klinikkene ved å satse på betalende pasienter, og å ikke nedprioritere forebyggende tannhelse, som kontroll med såkalte friske pasienter, slik det nå legges opp til. Arbeiderpartiet fremmet derfor forslag om at det må ses på ulike løsninger for å skape sterke fagmiljøer ved en desentralisert struktur og at en må styrke mulighetene for å kunne ha ordinære, betalende pasienter ved fylkeskommunens tannklinikker, da saken ble behandlet  i hovedutvalg for kultur,  folkehelse og frivillighet.

- Høyre var tydelige på at de ikke ønsker at de offentlige tannklinikkene skal konkurrere med de private og ville derfor ikke støtte forslaget.  Senterpartiet og Krf ville heller ikke binde seg, og forslaget fikk kun Arbeiderpartiets stemmer, avslutter Line Kysnes Vennesland.