Om

Agder Arbeiderparti

 • 990 99 672
 • [email protected]
 • Postadresse: Torvet 10, 4836 Arendal Kontor Arendal: Torvet 10. Kontor Kristiansand: Henrik Wergelands gate 56

Partikontoret

Styret

 • Jeg heter Cecilie og er 1.vara til Stortinget for Arbeiderpartiet i Aust-Agder valgkrets. Jeg er 49 år, gift med Torolf og sammen har vi to gutter på 21 og 14 år. Vi bor i Lillesand og jeg er gruppeleder i partigruppa der. I tillegg er jeg leder i Agder Arbeiderparti og sitter i partiets landsstyre.

 • Even (46) er ordfører i Lindesnes kommune. Han representerer også Agder Arbeiderparti i fylkestinget, og sitter i Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet. Han er nestleder i Agder Arbeiderparti og medlem av Arbeiderpartiets landsstyre. Før Even ble ordfører var han rektor ved Lindesnes ungdomsskole.

 • Jeg er 53 år, bor i Myra i Arendal og har to sønner. Jeg har sittet i bystyret siden 2015. Jeg jobber til daglig som kommunikasjonsrådgiver i Agder og Telemark bispedømme, og har i tillegg 25 års erfaring i kommunikasjonsfaget fra Diabetesforbundet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Jeg er utdannet journalist og fagoversetter i fransk.

 • Marit er 61 år og bor på Fevik. Hun er gruppeleder for Arbeiderpartiet i kommunestyret i Grimstad og ordførerkandidat for partiet i kommende kommunevalg. Ved sist stortingsvalget var hun også kandidat i Aust-Agder valgkrets og hun er medlemsansvarlig i fylkesstyret i Agder Arbeiderparti.

 • Reidar (60) bor i Åmli og har tidligere vært ordfører der i to perioder. Han er fortsatt kommunestyremedlem og er inne i sin sjette periode. Han er også medlem av fylkesstyret i Agder Arbeiderparti og landsstyremedlem. Reidar jobber til daglig som lærer i Nissedal kommune.

 • Ahmed er 30 år og bor i Kvinesdal. Han er i sin 2. periode i kommunestyret og er leder av kommunepartiet. Nå er han ordførerkandidat i Kvinesdal og kandidat til fylkestinget. Han er også vararepresentant til Stortinget, styremedlem i Agder Arbeiderparti og ble valgt til medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre på landsmøtet i mai 2023.

 • Kenneth er 41 år og bor på Mosby i Kristiansand. Han er gruppeleder i bystyret, medlem av fylkesstyret og ordførerkandidat for Kristiansand Arbeiderparti i 2023.

 • Mona Dia

 • Fylkessekretær

 • Fylkessekretær i Agder Arbeiderparti