Om

Agder Arbeiderparti

 • 990 99 672
 • Postadresse: Torvet 10, 4836 Arendal Kontor Arendal: Torvet 10. Kontor Kristiansand: Henrik Wergelands gate 56

Partikontoret

Styret

 • Jeg heter Cecilie og er 1.vara til Stortinget for Arbeiderpartiet i Aust-Agder valgkrets. Jeg er 49 år, gift med Torolf og sammen har vi to gutter på 21 og 14 år. Vi bor i Lillesand og jeg er gruppeleder i partigruppa der. I tillegg er jeg leder i Agder Arbeiderparti og sitter i partiets landsstyre.

 • Even er ordfører i Lindesnes kommune. Han representerer Agder Arbeiderparti i fylkestinget, og sitter i Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet. Han er også nestleder i Agder Arbeiderparti og medlem av Arbeiderpartiets landsstyre.

 • Jeg heter Marit og er gruppeleder for Arbeiderpartiet i kommunestyret i Grimstad. Jeg bor på Fevik. Ved kommunevalget var jeg ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Grimstad og ved stortingsvalget var jeg kandidat i Aust-Agder valgkrets. Jeg er også medlemsansvarlig i fylkesstyret i Agder Arbeiderparti.

 • Født 1976, bosatt på Saltrød. Robert Cornels Nordli har vært ordfører i Arendal siden 2015.

 • Jeg heter Ahmed og stiller til valg til Stortinget for Arbeiderpartiet i Vest-Agder valgkrets Arbeiderparti. Jeg er utdanna jurist og ved UiO, og jobber i dag som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Folkman AS.

 • Jeg heter Kenneth og stiller som stortingskandidat for Arbeiderpartiet i Vest-Agder valgkrets. Jeg er 39 år gammel, bor i Kristiansand og jobber som politisk rådgiver for ordfører Jan Oddvar Skisland

 • Jeg heter Mona og stiller som stortingskandidat for Arbeiderpartiet i Vest-Agder valgkrets. Jeg er 21 år gammel og kommer fra Kristiansand og sitter i bystyret.

 • Jeg brenner for en fortsatt desentralisert videregående skolestruktur i det nye Agder. Jeg mener at verdien de videregående skolene har i den enkelte kommune er utrolig viktig. I tillegg er det vesentlig å sikre elevene en nærhet til et videregående skoletilbud med varierte og gode linjetilbud. Jeg er også opptatt av å sikre gode kollektivakser med hyppige avganger i fylket vårt slik at bussen kan bli et alternativ til bilen.

 • Fylkessekretær

 • Fylkessekretær i Agder Arbeiderparti