Om

Agder Arbeiderparti

 • 990 99 672
 • Postadresse: Torvet 10, 4836 Arendal Kontor Arendal: Torvet 10. Kontor Kristiansand: Henrik Wergelands gate 56

Partikontoret

Styret

 • Jeg heter Cecilie og er 1.vara til Stortinget for Arbeiderpartiet i Aust-Agder valgkrets. Jeg er 49 år, gift med Torolf og sammen har vi to gutter på 21 og 14 år. Vi bor i Lillesand og jeg er gruppeleder i partigruppa der. I tillegg er jeg leder i Agder Arbeiderparti og sitter i partiets landsstyre.

 • Even (45) er ordfører i Lindesnes kommune. Han representerer også Agder Arbeiderparti i fylkestinget, og sitter i Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet. Han er nestleder i Agder Arbeiderparti og medlem av Arbeiderpartiets landsstyre. Før Even ble ordfører var han rektor ved Lindesnes ungdomsskole.

 • Marit er 61 år og bor på Fevik. Hun er gruppeleder for Arbeiderpartiet i kommunestyret i Grimstad og ordførerkandidat for partiet i kommende kommunevalg. Ved sist stortingsvalget var hun også kandidat i Aust-Agder valgkrets og hun er medlemsansvarlig i fylkesstyret i Agder Arbeiderparti.

 • Reidar (59) bor i Åmli og har tidligere vært ordfører der i to perioder. Han er fortsatt kommunestyremedlem og er inne i sin sjette periode. Han er også medlem av fylkesstyret i Agder Arbeiderparti og landsstyremedlem.

 • Jeg heter Ahmed og stiller til valg til Stortinget for Arbeiderpartiet i Vest-Agder valgkrets Arbeiderparti. Jeg er utdanna jurist og ved UiO, og jobber i dag som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Folkman AS.

 • Jeg heter Kenneth og stiller som stortingskandidat for Arbeiderpartiet i Vest-Agder valgkrets. Jeg er 39 år gammel, bor i Kristiansand og jobber som politisk rådgiver for ordfører Jan Oddvar Skisland

 • Mona Dia

 • Vanja er inne i sin andre periode i bystyret i Arendal og leder der komité for samfunnsutvikling. Hun er også nestleder i kommuneplanutvalget. Hun sitter i styret i Agder Arbeiderparti som leder av kvinnenettverket i fylket.

 • Fylkessekretær

 • Fylkessekretær i Agder Arbeiderparti