Vedtekter

Vedtekter for Agder Arbeiderparti

Vedtekter for Agder Arbeiderparti vedtatt på stiftelsesmøte i 2018 og sist oppdatert på årsmøtet 27.mars 2022.

De kan lastes ned som eget dokument her.