Politikere

Stortingsrepresentanter 2021-2025 > Vest-Agder

Stortingsrepresentanter 2021-2025 > Aust-Agder


Kandidater fylkestingsvalget 2023 (klikk på navnet for mer info)

 • Gro er 59 år og bor i Lillesand. Hun er gruppeleder for Arbeiderpartiet og opposisjonsleder i Agder fylkesting. Hun var fylkesordfører i siste del av forrige periode i Aust-Agder fylke og Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat ved valget i 2019. Før hun ble fylkesordfører var hun leder av Karrieresenteret i Kristiansand.

 • Kai Steffen (28) har vært politisk rådgiver for helse- og omsorgsministeren og han er 1.vara til Stortinget for Vest-Agder valgkrets. Han er oppvokst på Lista i Farsund kommune og bor nå i Kristiansand. Han er medlem av Agder fylkesting og fylkesutvalg og stiller til valg igjen nå som 2.kandidat til fylkestingsvalget.

 • Line (38) er medlem av fylkestinget i Agder og fraksjonsleder i Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet. Hun bor på Moisund i Evje og Hornnes kommune og arbeider som klinisk sosionom i akuttambulant enhet i avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet sykehus Kristiansand.

 • Even (46) er ordfører i Lindesnes kommune. Han representerer også Agder Arbeiderparti i fylkestinget, og sitter i Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet. Han er nestleder i Agder Arbeiderparti og medlem av Arbeiderpartiets landsstyre. Før Even ble ordfører var han rektor ved Lindesnes ungdomsskole.

 • Solveig er 58 år, bor i Arendal, er leder av Arendal sentrum arbeiderlag og medlem av styret i kommunepartiet. Hun er ansatt i en undervisningsstilling ved Sam Eyde videregående skole i Arendal, og er for tiden frikjøpt i et tillitsverv som Fylkeshovedverneombud i Agder fylkeskommune.

 • William Wathne

  William er 22 år og kommer fra Søgne i Kristiansand. Han er student og har tidligere vært fylkessekretær i AUF i Agder og samtidig arbeidet som ekstrahjelp og trivselsvakt ved bibliotek og som instruktør i Søgne skolekorps.

 • Karin (57) ble fast medlem av fylkestinget i Agder i desember 21. Før det var hun 1.vara. Hun bor i Vennesla og har vært leder av kommunepartiet i fem år. Hun er medlem av kontrollutvalget i kommunen.

 • Fredrik (34) er folkevalgt på fylkestinget i Agder og fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i Hovedutvalg for Utdanning og Kompetanse. Han er født og oppvokst i Kristiansand. Han er utdannet operasjonssykepleier og arbeider som leder for Operasjonsenheten ved Sørlandet sykehus Kristiansand.

 • Marit er 61 år og bor på Fevik. Hun er gruppeleder for Arbeiderpartiet i kommunestyret i Grimstad og ordførerkandidat for partiet i kommende kommunevalg. Ved sist stortingsvalget var hun også kandidat i Aust-Agder valgkrets og hun er medlemsansvarlig i fylkesstyret i Agder Arbeiderparti.

 • Jan Atle er 63 år og bor i Lyngdal. Han er nestleder i Lyngdal Arbeiderparti, kommunestyrerepresentant i Lyngdal og vararepresentant i fylkestinget i Agder. Han arbeider som prosessoperatør på Alcoa Norway og har vært tillitsvalgt siden 1996.

 • Grete er 51 år og bor på Vegårshei. Hun stiller til valg som varaordførerkandidat i Vegårshei og er også kandidat til fylkestinget i Agder. Grete arbeider som spesial-fagarbeider i Arendal kommune og er prøvenemdsmedlem i fylkeskommunen. Hun er vararepresentant til kommunestyret og har vært kvinnepolitisk ansvarlig i styret i Vegårshei Ap.

 • Reidar (60) bor i Åmli og har tidligere vært ordfører der i to perioder. Han er fortsatt kommunestyremedlem og er inne i sin sjette periode. Han er også medlem av fylkesstyret i Agder Arbeiderparti og landsstyremedlem. Reidar jobber til daglig som lærer i Nissedal kommune.

 • Jorun Nilsen Stallemo

  Jorun er 62 år og bor i Lindesnes kommune. Hun har hatt en periode i bystyret i Mandal tidligere og stiller nå både til fylkestinget og kommunestyret.

 • Kim er 47 år og bor i Valle. Der er han gruppeleder for Arbeiderpartiet og stiller som ordførerkandidat. Han har vært medlem av kommunestyret siden 2007. Han arbeider til daglig som vaktmester i kommunen.

 • Anne er 42 år og bur på Bygland. Til dagleg jobbar ho som leiar for kultur og frivilligsentral i Bygland.

 • Nils Johannes (72) er vararepresentant til Agder fylkesting og medlem av kontrollutvalget. Han har tidligere vært medlem av fylkesutvalget og fylkestinget i Aust-Agder og bystyret i Arendal. Han har blant annet arbeidet med rådgiving til ungdom som faller ut av videregående opplæring, men er nå pensjonist.

 • Grethe (48) bor i Vennesla. Hun sitter i Vennesla kommunestyre og i levekårsutvalget i kommunen. Hun er også fast møtende vara i styret til Agder Arbeiderparti. Hun er utdannet sosionom og jobber ved NAV Midt Agder.

 • Sigurd Tobiassen

  Sigurd er 52 år og bor i Flekkefjord. Han er nestleder og kasserer i Flekkefjord Arbeiderparti og sekretær i LO Lister. Han arbeider som organisasjonsarbeider Agder Fagforening (Fellesforbundet).

 • Aina (51) bor i Lillesand og arbeider som lærer ved Fagskolen i Agder. Her underviser hun fagarbeidere i tekniske fag i selskapsetablering, forretningsutvikling, økonomistyring og ledelse. Nå er hun både varaordførerkandidat i Lillesand og kandidat til fylkestinget i Agder. Aina er svært engasjert i hvordan ungdom skal få det bedre i skolehverdagen, og engasjerer seg i politikk for å forsøke å bedre forhold for ansatte, foresatte og for elever. Som tidligere tillitsvalgt i Agder Energi og i reiseliv er Aina opptatt av å bedre det organiserte arbeidsliv, og å sikre at vi tilrettelegger for det grønne skiftet. Hun er engasjert i å tilrettelegge for at kommunalt ansatte får mulighet til å søke etterutdanning med lønnsøkning. Ellers mener Aina at idrettslag og frivillige lag og foreninger må likebehandles i kommunen, og hun er opptatt i neste periode av at politikere sikrer at man snakker mer med innbyggere for så å utvikle kommunen til det beste for befolkningen i Lillesand. Aina er ellers opptatt av en åpenhetskultur, og at Arbeiderpartiet i Lillesand skal være et parti både ungdom og eldre skal kunne kontakte for å legge frem saker.

 • Lars Marius er 31 år og bor i Froland. Han er medlem av kommunestyret og leder i Froland Arbeiderparti. Han var medlem av fylkestinget i Aust-Agder i siste periode og har også vært leder i AUF i Aust-Agder. Til daglig arbeider han som seniorkonsulent i Advania Norge AS.

 • Marit er 32 år og bor i Kristiansand. Hun er medlemsansvarlig i Kristiansand Arbeiderparti, og kandidat til bystyret og fylkestinget. Hun arbeider som karriererådgiver og veileder.

 • Ole Henrik er 38 år og bor i Risør. Han har vært leder av Risør Arbeiderparti og er medlem av kommunestyret. Han arbeider som hjelpepleier i Risør kommune og har tidligere vært fylkessekretær i AUF i Aust-Agder.

 • Susann Marie Nilsen

  Susann Marie er 19 år og bor i Evje og Hornnes. Hun studerer rettsvitenskap ved UIA og jobber på Pernille Kafé i Evje sentrum ved siden av studiene. Hun er med i AUF, og har vært organisatorisk nestleder i AUF i Agder.

 • Ahmed er 30 år og bor i Kvinesdal. Han er i sin 2. periode i kommunestyret og er leder av kommunepartiet. Nå er han ordførerkandidat i Kvinesdal og kandidat til fylkestinget. Han er også vararepresentant til Stortinget, styremedlem i Agder Arbeiderparti og ble valgt til medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre på landsmøtet i mai 2023.

 • Liv Andersen

  Jeg er 76 år, bor på Saltrød i Arendal og har barn, barnebarn og oldebarn. Jeg møtte i mitt første folkevalgte verv i 1972. Siden da har jeg vært i både kommunestyre og fylkesting i flere perioder, og jeg var så heldig å være leder i hovedutvalget for kultur i Aust-Agder i 2 perioder. Nå er jeg inne i min andre periode som nestleder i Arendal Kommunes Kontrollutvalg.

 • Kristoffer er 38 år og er kommunestyrerepresentant i Farsund. Han jobber i Brannvesenet Sør. Han har tidligere vært leder i Farsund Arbeiderparti.

 • Anne Merete er 74 år og bor i Grimstad. ARBEIDSERFARING: Jeg har vært fabrikkarbeider,jobbet på tankbåt i utenriksfart,vært selvstendig næringsdrivende og de siste 25 årene har jeg jobbet på Rema 1000. Er medlem av Handel og Kontor og aktiv i fagbevegelsen. POLITISK ERFARING: Har vært varaordfører og gruppeleder,og har også en periode i fylkestinget.I tillegg har jeg hatt en rekke verv i kommunen,mest i Teknisk utvalg,i fylket og i Arbeiderpartiet opp gjennom årene. MINE HJERTESAKER: Jeg vil særlig arbeide for de eldres behov og rettigheter,men også saker som vern av matjord,vern av 100-metersbeltet og vern av Grimstads særpreg,særlig i sjønære områder.

 • Jeg heter Vidar, er 59 år, gift, har to barn og bor i Tvedestrand, der jeg også er varaordfører. Til daglig arbeider jeg som avdelingsleder for vei og parkering i Arendal kommune. Jeg brenner spesielt for fagarbeideren og ønsker å jobbe aktiv for å øke statusen til yrkesfag, og at flere unge velger dette.

 • Kumrije er 31 år og bor i Kristiansand. Hun flyttet fra nord til sør for 2 år siden og jobber i Andungen barnehage på Andøya i Kristiansand. Hun har vært leder for HK Ung i Nord Norge fra 2016-2019, har hatt mange verv i LO Nordland og LO i Vesterålen.

 • Eivind er 61 år og bor på Konsmo i Lyngdal. Han er gruppeleder for Arbeiderpartiet i Lyngdal. Han er utdannet lege og har i mange år vært engasjert politisk.

 • Marita bor i Holum i Lindesnes og er 30 år. Hun er tidligere frisør og bedriftseier. Har bachelor i samfunnsplanlegging og kommunikasjon. Nå tar hun master med spesialisering i Samfunnsplanlegging, by- og regionalutvikling.

 • Tallak er 64 år og bor i Åmli kommune. Han har vært kommunestyrerepresentant og leder av Åmli Arbeiderparti. Arbeider som anleggsleder i Mesta AS.

 • Tanja er 51 år og bor på Tromøy i Arendal. Hun er nestleder og kvinnepolitisk ansvarlig i Tromøy Arbeiderlag og vararepresentant til Arendal bystyre. Nå stiller hun til valg både til bystyret i Arendal og til fylkestinget.

 • Runar er 43 år, og bur i Åraksbø. Han sit i kommunestyret og i plan, miljø og ressursutvalget, og er ordførerkandidat for Bygland Arbeiderparti. Han er utdanna musikkvitar og er også økonom, og har jobba som lærar i fleire år, dei siste åra som rådgiver og økonom. Han er og reiseleiar for Aktive Fredsreiser. Han er musikar og deltek aktivt i det lokale kulturlivet.

 • Elisabeth er 41 år og bor i Vennesla. Hun er leder i Vennesla Arbeiderparti og jobber i NAV. Hun stiller som kandidat til både kommunestyret i Vennesla og på fylkestingslista.

 • Jarl-Steinar Odinsen

  Jarl Steinar er 72 år og bosatt i Arendal. Han har vært folkevalgt i Arendal kommune i tre perioder og styreleder i Arendal havn. Han er pensjonert sjømann.

 • Hannah er 25 år og bor i Kristiansand. Hun jobber som faglig ungdomssekretær i LO Agder og tiltrer fylkesstyret til AUF i Agder som representant for LO Agders ungdomsutvalg.

 • Jan Øyvind (49) er leder av Lindesnes Arbeiderparti og kommunestyrerepresentant. Han arbeider som prosessoperatør GE Healthcare, Lindesnes fabrikker, hvor han har vært hovedtillitsvalgt de siste 25 årene.

 • Stine Besteland Johannessen

 • Kenneth er 41 år og bor på Mosby i Kristiansand. Han er gruppeleder i bystyret, medlem av fylkesstyret og ordførerkandidat for Kristiansand Arbeiderparti i 2023.

 • Britt er 54 år og bor i Åmli. Hun arbeider som lærer ved Åmli barne- og ungdomsskole. Har vært representant i kommunestyret og er nå varamedlem.

 • Kjell Ove er 52 år og bor i Valle. Han jobber som logistikkansvarlig på Bykle Vindu. Sitter i kommunestyret på andre perioden, og er styremedlem i Valle AP.

 • Kjerstin er 40 år og bor på Lund i Kristiansand. Hun er kasserer i styret i Kristiansand Arbeiderparti og engasjert i kvinnenettverket. Hun jobber som seniorrådgiver ved Avdeling for lærerutdanning på Universitet i Agder.

 • Steinar (69) er født og oppvokst i Stavanger, og har siden 1982 vært bosatt i Arendal. Han er aktiv medlem og tidligere leder av Eydehavn og Saltrød arbeiderlag og er pensjonert fra jobb som informasjonssjef og pressetalsmann i Telenor.


Fylkestinget

 • Gro er 59 år og bor i Lillesand. Hun er gruppeleder for Arbeiderpartiet og opposisjonsleder i Agder fylkesting. Hun var fylkesordfører i siste del av forrige periode i Aust-Agder fylke og Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat ved valget i 2019. Før hun ble fylkesordfører var hun leder av Karrieresenteret i Kristiansand.

 • Even (46) er ordfører i Lindesnes kommune. Han representerer også Agder Arbeiderparti i fylkestinget, og sitter i Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet. Han er nestleder i Agder Arbeiderparti og medlem av Arbeiderpartiets landsstyre. Før Even ble ordfører var han rektor ved Lindesnes ungdomsskole.

 • Neda (37) bor i Kristiansand og er fylkestingsrepresentant for Agder Arbeiderparti. Hun er inne i sin første periode som folkevalgt og er medlem av hovedutvalg for samferdsel, medlem av jernbaneforum sør, og leder av trafikksikkerhetsforumet.

 • Dag er fagansvarlig og hovedtillitsvalgt på Durapart AS, som er en arbeids- og inkluderingsbedrift i Arendal. Han er utdannet kultur- og fritidsarbeider med videreutdanning innen karriereveiledning.

 • Jeg er en 57 år gammel Kristiansandsjente, men har bodd på Engehaven siden 1998. Jeg ble valgt inn i bystyret i 2012. Siden 2015 har jeg sittet i Formannskapet og i perioden 2015-2019 ledet jeg Kommuneplanutvalget. Inneværende periode sitter jeg også i Fylkestinget. Min utdannelse har jeg i samfunnsøkonomi ved UiO og jeg arbeider til daglig i Norwegian Research Centre, NORCE som seniorforsker. Jeg har en doktorgrad i ledelse og innovasjon i offentlig sektor. Mine forskningsområder er likestilling, inkludering og mangfold, levekår og ungt utenforskap med spesiell fokus på skolen som inkluderende arena.

 • Line (38) er medlem av fylkestinget i Agder og fraksjonsleder i Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet. Hun bor på Moisund i Evje og Hornnes kommune og arbeider som klinisk sosionom i akuttambulant enhet i avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet sykehus Kristiansand.

 • Nils Harald Rennestraum kommer fra Kvinesdal. Han brenner for at det skal være flere arbeidsplasser basert på våre fornybare naturressurser - vannkraft, vindkraft, skog og marine næringer – i hele Agder. Statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser må bevisst tilføres distriktskommuner.

 • Venke Anny Nes kommer fra Vegårshei. Hun brenner for at ungdommene skal få mulighet til å ta den utdanningen de ønsker. Hun mener også det er viktig at vi som politikere setter krav om norske lønns- og arbeidsvilkår, slik at man motvirker sosial dumping innenfor anbudsprosesser i fylkeskommunen. Vi skal ha et anstendig arbeidsliv der ansatte skal kunne føle trygget, og gir muligheter for utvikling.

 • Fredrik (34) er folkevalgt på fylkestinget i Agder og fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i Hovedutvalg for Utdanning og Kompetanse. Han er født og oppvokst i Kristiansand. Han er utdannet operasjonssykepleier og arbeider som leder for Operasjonsenheten ved Sørlandet sykehus Kristiansand.

 • Karin (57) ble fast medlem av fylkestinget i Agder i desember 21. Før det var hun 1.vara. Hun bor i Vennesla og har vært leder av kommunepartiet i fem år. Hun er medlem av kontrollutvalget i kommunen.


Styret

 • Jeg heter Cecilie og er 1.vara til Stortinget for Arbeiderpartiet i Aust-Agder valgkrets. Jeg er 49 år, gift med Torolf og sammen har vi to gutter på 21 og 14 år. Vi bor i Lillesand og jeg er gruppeleder i partigruppa der. I tillegg er jeg leder i Agder Arbeiderparti og sitter i partiets landsstyre.

 • Even (46) er ordfører i Lindesnes kommune. Han representerer også Agder Arbeiderparti i fylkestinget, og sitter i Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet. Han er nestleder i Agder Arbeiderparti og medlem av Arbeiderpartiets landsstyre. Før Even ble ordfører var han rektor ved Lindesnes ungdomsskole.

 • Jeg er 53 år, bor i Myra i Arendal og har to sønner. Jeg har sittet i bystyret siden 2015. Jeg jobber til daglig som kommunikasjonsrådgiver i Agder og Telemark bispedømme, og har i tillegg 25 års erfaring i kommunikasjonsfaget fra Diabetesforbundet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Jeg er utdannet journalist og fagoversetter i fransk.

 • Marit er 61 år og bor på Fevik. Hun er gruppeleder for Arbeiderpartiet i kommunestyret i Grimstad og ordførerkandidat for partiet i kommende kommunevalg. Ved sist stortingsvalget var hun også kandidat i Aust-Agder valgkrets og hun er medlemsansvarlig i fylkesstyret i Agder Arbeiderparti.

 • Reidar (60) bor i Åmli og har tidligere vært ordfører der i to perioder. Han er fortsatt kommunestyremedlem og er inne i sin sjette periode. Han er også medlem av fylkesstyret i Agder Arbeiderparti og landsstyremedlem. Reidar jobber til daglig som lærer i Nissedal kommune.

 • Ahmed er 30 år og bor i Kvinesdal. Han er i sin 2. periode i kommunestyret og er leder av kommunepartiet. Nå er han ordførerkandidat i Kvinesdal og kandidat til fylkestinget. Han er også vararepresentant til Stortinget, styremedlem i Agder Arbeiderparti og ble valgt til medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre på landsmøtet i mai 2023.

 • Kenneth er 41 år og bor på Mosby i Kristiansand. Han er gruppeleder i bystyret, medlem av fylkesstyret og ordførerkandidat for Kristiansand Arbeiderparti i 2023.

 • Mona Dia