Politikere

Stortingsrepresentanter 2021-2025 > Vest-Agder

 • Jeg heter Kari og stiller som 1. kandidat til stortingsvalget for Arbeiderpartiet i Vest-Agder valgkrets. Jeg bor i Kristiansand og har lang erfaring innen helsevesenet som sykepleier, særlig innen arbeid med rus og avhengighet. Jeg ble valgt inn på Stortinget i 2009, og er inne i min andre periode på Stortinget. Jeg har erfaring fra Arbeids- og sosialkomiteen og Justiskomiteen. Jeg har tidligere vært statssekretær i Helse og Omsorgsdepartementet.

Stortingsrepresentanter 2021-2025 > Aust-Agder

 • Jeg heter Tellef og er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Aust-Agder valgkrets. Jeg er fra Åmli, men bor i Arendal og er inne i min andre periode som stortingsrepresentant. Jeg sitter nå i finanskomiteen på Stortinget.


Kandidater fylkestingsvalget 2023

 • Gro er 58 år og bor i Lillesand. Hun er gruppeleder for Arbeiderpartiet og opposisjonsleder i Agder fylkesting. Hun var fylkesordfører i siste del av forrige periode i Aust-Agder fylke og Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat ved valget i 2019. Før hun ble fylkesordfører var hun leder av Karrieresenteret i Kristiansand.

 • Even (45) er ordfører i Lindesnes kommune. Han representerer også Agder Arbeiderparti i fylkestinget, og sitter i Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet. Han er nestleder i Agder Arbeiderparti og medlem av Arbeiderpartiets landsstyre. Før Even ble ordfører var han rektor ved Lindesnes ungdomsskole.

 • Neda (36) bor i Kristiansand og er fylkestingsrepresentant for Agder Arbeiderparti. Hun er inne i sin første periode som folkevalgt og er medlem av hovedutvalg for samferdsel, medlem av jernbaneforum sør, og leder av trafikksikkerhetsforumet.

 • Kai Steffen (28) er politisk rådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet. Han er også 1.vara til Stortinget for Vest-Agder valgkrets. Han er oppvokst på Lista i Farsund kommune og bor nå i Kristiansand. Før han ble politisk rådgiver jobbet han som p.h.d.-rådgiver på Fakultet for kunstfag ved UiA.

 • Line (37) er medlem av fylkestinget i Agder og fraksjonsleder i Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet. Hun bor på Moisund i Evje og Hornnes kommune og arbeider som klinisk sosionom i akuttambulant enhet i avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet sykehus Kristiansand.

 • Fredrik (33) er folkevalgt på fylkestinget i Agder og fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i Hovedutvalg for Utdanning og Kompetanse. Han er født og oppvokst i Kristiansand. Han er utdannet operasjonssykepleier og arbeider som leder for Operasjonsenheten ved Sørlandet sykehus Kristiansand.

 • Karin (56) ble fast medlem av fylkestinget i Agder i desember 21. Før det var hun 1.vara. Hun bor i Vennesla og er leder av kommunepartiet og medlem av kontrollutvalget i kommunen. Hun arbeider hos Rec Solar Norway AS i Kristiansand på avdeling for innkjøp.

 • Jan Atle er 62 år og bor i Lyngdal. Han er nestleder i Lyngdal Arbeiderparti, kommunestyrerepresentant i Lyngdal og vararepresentant i fylkestinget i Agder. Han arbeider som prosessoperatør på Alcoa Norway og har vært tillitsvalgt siden 1996.

 • Nils Johannes (71) er vararepresentant til Agder fylkesting og medlem av kontrollutvalget. Han har tidligere vært medlem av fylkesutvalget og fylkestinget i Aust-Agder og bystyret i Arendal. Han har blant annet arbeidet med rådgiving til ungdom som faller ut av videregående opplæring, men er nå pensjonist.

 • Kim er 47 år og bor i Valle kommune. Der er han gruppeleder for Arbeiderpartiet og har vært medlem av kommunestyret siden 2007. Han var også kandidat til fylkestinget i Agder ved forrige valg, men kom ikke inn. Han arbeider til daglig som vaktmester i kommunen.

 • Anne Merete er 73 år og bor i Grimstad. Hun er inne i sin 5.periode som kommunestyremedlem. Hun har vært varaordfører og gruppeleder i Grimstad og har også en periode i fylkestinget i Aust-Agder. Hun arbeider fortsatt som butikkmedarbeider hos Rema 1000 i Grimstad.

 • Lars Marius er 31 år og bor i Froland. Han er medlem av kommunestyret og leder i Froland Arbeiderparti. Han var medlem av fylkestinget i Aust-Agder i siste periode og har også vært leder i AUF i Aust-Agder. Til daglig arbeider han som seniorkonsulent i Advania Norge AS.

 • Reidar (59) bor i Åmli og har tidligere vært ordfører der i to perioder. Han er fortsatt kommunestyremedlem og er inne i sin sjette periode. Han er også medlem av fylkesstyret i Agder Arbeiderparti og landsstyremedlem.

 • Elisabeth er 40 år og bor i Vennesla. Hun er nestleder i Vennesla Arbeiderparti og arbeider som veileder i NAV. Hun ønsker nå å stille som kandidat til fylkestingslista.

 • Jan Øyvind er 48 år og bor i Lindesnes kommune. Han er leder av Lindesnes Arbeiderparti og kommunestyrerepresentant. Han arbeider som prosessoperatør GE Healthcare, Lindesnes fabrikker, hvor han har vært hovedtillitsvalgt de siste 25 årene.

 • Solveig er 57 år, bor i Arendal, er leder av Arendal sentrum arbeiderlag og medlem av styret i kommunepartiet. Hun er ansatt i en undervisningsstilling ved Sam Eyde videregående skole i Arendal, og er for tiden frikjøpt i et tillitsverv som Fylkeshovedverneombud i Agder fylkeskommune.

 • Liv Andersen

  Liv er 75 år og bor i Arendal. Hun er pensjonist, men har en lang og aktiv politisk karriere bak seg, både fra fylkespolitikk og nasjonalt bl.a. som medlem av sentralstyret i Arbeiderpartiet.

 • Jarl-Steinar Odinsen

  Jarl Steinar er 71 år og bosatt i Arendal. Han har vært folkevalgt i Arendal kommune i tre perioder og styreleder i Arendal havn. Han er pensjonert sjømann.

 • Odd (66) er bosatt i Kvinesdal. Han er medlem av formannskapet og kommunestyret og har tidligere vært stortingsrepresentant for Vest-Agder Arbeiderparti og ordfører i Kvinesdal.

 • Ole Henrik er 37 år og bor i Risør. Han er leder av Risør Arbeiderparti og medlem av kommunestyret. Han arbeider som hjelpepleier i Risør kommune og har tidligere vært fylkessekretær i AUF i Aust-Agder.

 • Runo (57) er fra Vegårshei, men har bodd hele sitt voksne liv i Arendal. Han er medlemsansvarlig i Arendal Arbeiderparti og styremedlem i Eydehavn og Saltrød arbeiderlag. Han arbeider til daglig som rådgiver i Agder idrettskrets og er leder av Sørfjell idrettslag.

 • Sigurd Tobiassen

  Sigurd er 51 år og bor i Flekkefjord. Han er nestleder og kasserer i Flekkefjord Arbeiderparti og sekretær i LO Lister. Han arbeider som organisasjonsarbeider Agder Fagforening (Fellesforbundet).

 • Steinar (68) er født og oppvokst i Stavanger, men har siden 1982 vært bosatt i Arendal. Han er leder av Eydehavn og Saltrød arbeiderlag og er pensjonert fra jobb som informasjonssjef og pressetalsmann i Telenor.

 • Tallak er 64 år og bor i Åmli kommune. Han har vært kommunestyrerepresentant og leder av Åmli Arbeiderparti. Arbeider som anleggsleder i Mesta AS.

 • Tanja er 50 år og bor på Tromøy i Arendal. Hun er styremedlem i Arendal Arbeiderparti og nestleder i Tromøy arbeiderlag. Hun er også vararepresentant til bystyret i Arendal. Nå ønsker hun å stille som kandidat til fylkestinget.

 • Marit er 61 år og bor på Fevik. Hun er gruppeleder for Arbeiderpartiet i kommunestyret i Grimstad og ordførerkandidat for partiet i kommende kommunevalg. Ved sist stortingsvalget var hun også kandidat i Aust-Agder valgkrets og hun er medlemsansvarlig i fylkesstyret i Agder Arbeiderparti.


Fylkestinget

 • Gro er 58 år og bor i Lillesand. Hun er gruppeleder for Arbeiderpartiet og opposisjonsleder i Agder fylkesting. Hun var fylkesordfører i siste del av forrige periode i Aust-Agder fylke og Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat ved valget i 2019. Før hun ble fylkesordfører var hun leder av Karrieresenteret i Kristiansand.

 • Even (45) er ordfører i Lindesnes kommune. Han representerer også Agder Arbeiderparti i fylkestinget, og sitter i Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet. Han er nestleder i Agder Arbeiderparti og medlem av Arbeiderpartiets landsstyre. Før Even ble ordfører var han rektor ved Lindesnes ungdomsskole.

 • Neda (36) bor i Kristiansand og er fylkestingsrepresentant for Agder Arbeiderparti. Hun er inne i sin første periode som folkevalgt og er medlem av hovedutvalg for samferdsel, medlem av jernbaneforum sør, og leder av trafikksikkerhetsforumet.

 • Dag er fagansvarlig og hovedtillitsvalgt på Durapart AS, som er en arbeids- og inkluderingsbedrift i Arendal. Han er utdannet kultur- og fritidsarbeider med videreutdanning innen karriereveiledning.

 • Nina arbeider som seniorforsker ved NORCE. Hun er utdannet sosialøkonom, og har en phd i ledelse i offentlig sektor. Nina er inne i sin tredje periode i bystyret i Arendal og er medlem av formannskapet.

 • Line (37) er medlem av fylkestinget i Agder og fraksjonsleder i Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet. Hun bor på Moisund i Evje og Hornnes kommune og arbeider som klinisk sosionom i akuttambulant enhet i avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet sykehus Kristiansand.

 • Nils Harald Rennestraum kommer fra Kvinesdal. Han brenner for at det skal være flere arbeidsplasser basert på våre fornybare naturressurser - vannkraft, vindkraft, skog og marine næringer – i hele Agder. Statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser må bevisst tilføres distriktskommuner.

 • Venke Anny Nes kommer fra Vegårshei. Hun brenner for at ungdommene skal få mulighet til å ta den utdanningen de ønsker. Hun mener også det er viktig at vi som politikere setter krav om norske lønns- og arbeidsvilkår, slik at man motvirker sosial dumping innenfor anbudsprosesser i fylkeskommunen. Vi skal ha et anstendig arbeidsliv der ansatte skal kunne føle trygget, og gir muligheter for utvikling.

 • Fredrik (33) er folkevalgt på fylkestinget i Agder og fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i Hovedutvalg for Utdanning og Kompetanse. Han er født og oppvokst i Kristiansand. Han er utdannet operasjonssykepleier og arbeider som leder for Operasjonsenheten ved Sørlandet sykehus Kristiansand.

 • Karin (56) ble fast medlem av fylkestinget i Agder i desember 21. Før det var hun 1.vara. Hun bor i Vennesla og er leder av kommunepartiet og medlem av kontrollutvalget i kommunen. Hun arbeider hos Rec Solar Norway AS i Kristiansand på avdeling for innkjøp.


Styret

 • Jeg heter Cecilie og er 1.vara til Stortinget for Arbeiderpartiet i Aust-Agder valgkrets. Jeg er 49 år, gift med Torolf og sammen har vi to gutter på 21 og 14 år. Vi bor i Lillesand og jeg er gruppeleder i partigruppa der. I tillegg er jeg leder i Agder Arbeiderparti og sitter i partiets landsstyre.

 • Even (45) er ordfører i Lindesnes kommune. Han representerer også Agder Arbeiderparti i fylkestinget, og sitter i Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet. Han er nestleder i Agder Arbeiderparti og medlem av Arbeiderpartiets landsstyre. Før Even ble ordfører var han rektor ved Lindesnes ungdomsskole.

 • Marit er 61 år og bor på Fevik. Hun er gruppeleder for Arbeiderpartiet i kommunestyret i Grimstad og ordførerkandidat for partiet i kommende kommunevalg. Ved sist stortingsvalget var hun også kandidat i Aust-Agder valgkrets og hun er medlemsansvarlig i fylkesstyret i Agder Arbeiderparti.

 • Reidar (59) bor i Åmli og har tidligere vært ordfører der i to perioder. Han er fortsatt kommunestyremedlem og er inne i sin sjette periode. Han er også medlem av fylkesstyret i Agder Arbeiderparti og landsstyremedlem.

 • Jeg heter Ahmed og stiller til valg til Stortinget for Arbeiderpartiet i Vest-Agder valgkrets Arbeiderparti. Jeg er utdanna jurist og ved UiO, og jobber i dag som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Folkman AS.

 • Jeg heter Kenneth og stiller som stortingskandidat for Arbeiderpartiet i Vest-Agder valgkrets. Jeg er 39 år gammel, bor i Kristiansand og jobber som politisk rådgiver for ordfører Jan Oddvar Skisland

 • Mona Dia