Politikere

Stortingsrepresentanter 2021-2025 > Vest-Agder

 • Jeg heter Kari og stiller som 1. kandidat til stortingsvalget for Arbeiderpartiet i Vest-Agder valgkrets. Jeg bor i Kristiansand og har lang erfaring innen helsevesenet som sykepleier, særlig innen arbeid med rus og avhengighet. Jeg ble valgt inn på Stortinget i 2009, og er inne i min andre periode på Stortinget. Jeg har erfaring fra Arbeids- og sosialkomiteen og Justiskomiteen. Jeg har tidligere vært statssekretær i Helse og Omsorgsdepartementet.

Stortingsrepresentanter 2021-2025 > Aust-Agder

 • Jeg heter Tellef og er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Aust-Agder valgkrets. Jeg er fra Åmli, men bor i Arendal og er inne i min andre periode som stortingsrepresentant. Jeg sitter nå i finanskomiteen på Stortinget.


Fylkestinget

 • Gro er i dag gruppeleder for Arbeiderpartiet og opposisjonsleder i Agder fylkesting. Fram til 31.12.2019 var hun fylkesordfører i Aust-Agder, en posisjon hun overtok fra Tellef Inge Mørland, da han ble valgt inn på Stortinget i 2017. Før hun ble fylkesordfører var hun leder av Karrieresenteret i Kristiansand fra 2010.

 • Even er ordfører i Lindesnes kommune. Han representerer Agder Arbeiderparti i fylkestinget, og sitter i Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet. Han er også nestleder i Agder Arbeiderparti og medlem av Arbeiderpartiets landsstyre.

 • Styremedlem og kvinnekontakt i Kristiansand Arbeiderparti.

 • Dag er fagansvarlig og hovedtillitsvalgt på Durapart AS, som er en arbeids- og inkluderingsbedrift i Arendal. Han er utdannet kultur- og fritidsarbeider med videreutdanning innen karriereveiledning.

 • Nina arbeider som seniorforsker ved NORCE. Hun er utdannet sosialøkonom, og har en phd i ledelse i offentlig sektor. Nina er inne i sin tredje periode i bystyret i Arendal og er medlem av formannskapet.

 • Jeg brenner for en fortsatt desentralisert videregående skolestruktur i det nye Agder. Jeg mener at verdien de videregående skolene har i den enkelte kommune er utrolig viktig. I tillegg er det vesentlig å sikre elevene en nærhet til et videregående skoletilbud med varierte og gode linjetilbud. Jeg er også opptatt av å sikre gode kollektivakser med hyppige avganger i fylket vårt slik at bussen kan bli et alternativ til bilen.

 • Nils Harald Rennestraum kommer fra Kvinesdal. Han brenner for at det skal være flere arbeidsplasser basert på våre fornybare naturressurser - vannkraft, vindkraft, skog og marine næringer – i hele Agder. Statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser må bevisst tilføres distriktskommuner.

 • Venke Anny Nes kommer fra Vegårshei. Hun brenner for at ungdommene skal få mulighet til å ta den utdanningen de ønsker. Hun mener også det er viktig at vi som politikere setter krav om norske lønns- og arbeidsvilkår, slik at man motvirker sosial dumping innenfor anbudsprosesser i fylkeskommunen. Vi skal ha et anstendig arbeidsliv der ansatte skal kunne føle trygget, og gir muligheter for utvikling.

 • 5. vararepresentant til kommunepartiets styre.

 • 1.vararepresentant til Agder Fylkesting, 1.vararepresentant til hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet og hovedutvalg for næring og miljø. Medlem i kontrollutvalg i Vennesla kommune. Leder av Vennesla Arbeiderparti.


Styret

 • Jeg heter Cecilie og er 1.vara til Stortinget for Arbeiderpartiet i Aust-Agder valgkrets. Jeg er 49 år, gift med Torolf og sammen har vi to gutter på 21 og 14 år. Vi bor i Lillesand og jeg er gruppeleder i partigruppa der. I tillegg er jeg leder i Agder Arbeiderparti og sitter i partiets landsstyre.

 • Even er ordfører i Lindesnes kommune. Han representerer Agder Arbeiderparti i fylkestinget, og sitter i Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet. Han er også nestleder i Agder Arbeiderparti og medlem av Arbeiderpartiets landsstyre.

 • Jeg heter Marit og er gruppeleder for Arbeiderpartiet i kommunestyret i Grimstad. Jeg bor på Fevik. Ved kommunevalget var jeg ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Grimstad og ved stortingsvalget var jeg kandidat i Aust-Agder valgkrets. Jeg er også medlemsansvarlig i fylkesstyret i Agder Arbeiderparti.

 • Født 1976, bosatt på Saltrød. Robert Cornels Nordli har vært ordfører i Arendal siden 2015.

 • Jeg heter Ahmed og stiller til valg til Stortinget for Arbeiderpartiet i Vest-Agder valgkrets Arbeiderparti. Jeg er utdanna jurist og ved UiO, og jobber i dag som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Folkman AS.

 • Jeg heter Kenneth og stiller som stortingskandidat for Arbeiderpartiet i Vest-Agder valgkrets. Jeg er 39 år gammel, bor i Kristiansand og jobber som politisk rådgiver for ordfører Jan Oddvar Skisland

 • Jeg heter Mona og stiller som stortingskandidat for Arbeiderpartiet i Vest-Agder valgkrets. Jeg er 21 år gammel og kommer fra Kristiansand og sitter i bystyret.