Politikere

Stortingskandidater 2021 > Vest-Agder

 • Kari ble valgt inn på Stortinget i 2009, og er inne i sin andre periode på Stortinget. Hun har erfaring fra Arbeids- og sosialkomiteen og Justiskomiteen. Denne perioden er hun innpisker i Arbeiderpartiets stortingsgruppe og sitter i gruppas styre. Hun har også erfaring fra regjeringsapparatet som statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Kari Henriksen har utdanning som spesialsykepleier og har en master i folkevitenskap fra Nordiska Folkovårdhøgskolan i Gøteborg. Hun har lang yrkeserfaring innen helsevesenet, særlig innen arbeid med rus- og avhengighet. Hun har vært avdelingssykepleier og styrer ved A-klinikken i fylkeskommunen, samt fagutviklingsleder i forsknings- og fagutviklingsenheten, avd. rus og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus.

 • Kai Steffen er i dag nestleder i Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe og medlem av Agder fylkesting og fylkesutvalg. Han har tidligere vært medlem av Farsund kommunestyre og Vest-Agder fylkesting, og jobbet mye med utdannings-, kultur- og landbrukspolitikk. Kai Steffen er også leder av bispedømmerådet i Agder og Telemark og jobber i dag på Universitetet i Agder.

 • Birte var varaordfører, medlem av kommunestyret og formannskapet i Marnardal i perioden 2011-2015. Hun er nå medlem av fylkesstyret i Vest-Agder Arbeiderparti. Hun har erfaring fra fire år i konsernstyret i Nortura og seks år i styret i Innovasjons Norge Agder. Hun har vært leder av Vest-Agder Bondelag i 10 år, og er i sitt andre år i styret i Norges Bondelag. Birte er utdannet Agronom og har vært selvstendig næringsdrivende i over 20 år.

 • Jeg heter Ahmed og stiller til valg til Stortinget for Agder Arbeiderparti. Jeg er 28 år og ble født i Split i Kroatia som bosnisk flyktning under krigen i Bosnia og Hercegovina på 1990-tallet. Høsten 1993 kom jeg til Norge sammen med sin familie, og har vært boende i Kvinesdal siden 1995.

 • Vår ordførerkandidat, gruppeleder i Audnedal, kommunelege. Som oss alle motstander av vindmøller på land.

 • Mona Dia

  477 00 409

  Bystyremedlem, og representant i Kulturutvalget.

 • 1. vara styremedlem i Kristiansand Arbeiderparti, og møter fast i styremøtene. Bystyrerepresentant og politisk rådgiver for ordfører.

 • Grace Buch

  Kasserer

 • Representant i kommunens Helseutvalg.

 • Dina Sandnes Reppen

 • Glenn Rinden

Stortingskandidater 2021 > Aust-Agder

 • Jeg heter Tellef og stiller som 1.kandidat til stortingsvalget for Arbeiderpartiet i Aust-Agder valgkrets. Jeg er fra Åmli, men bor i Arendal og er inne i min første periode som stortingsrepresentant. Jeg sitter i helse- og omsorgskomiteen der jeg har ansvaret for bl.a. psykisk helse, rus og tannhelse for partiet.

 • Jeg heter Cecilie og stiller til valg som 2.kandidat for Arbeiderpartiet i Aust-Agder valgkrets. Jeg er 48 år, gift med Torolf og sammen har vi to gutter på 21 og 14 år. Vi bor i Lillesand og jeg er gruppeleder i partigruppa der. I tillegg er jeg leder i Agder Arbeiderparti og sitter i partiets landsstyre.

 • Jeg heter Ramani og stiller som 3.kandidat til stortingsvalget for Arbeiderpartiet i Aust-Agder valgkrets. Jeg er født i 1999 og bor på Saltrød i Arendal. For tiden studerer jeg sykepleie i Oslo. Jeg er aktiv i AUF og har lyst til å være ungdommens stemme i Stortinget.

 • Jeg heter Dagfinn og stiller som 4.kandidat til stortingsvalget for Arbeiderpartiet i Aust-Agder valgkrets. Jeg 30 år og bor i Åmli. Arbeider som regionnestleder i LO Agder og er styremedlem i Åmli Arbeiderparti.

 • Jeg heter Marit og stiller som stortingskandidat for Agder Arbeiderparti i Aust-Agder valgkrets. Jeg bor i Grimstad og er 58 år. Ved kommunevalget var jeg ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Grimstad og er nå gruppeleder kommunestyret. Jeg er også medlemsansvarlig i fylkesstyret i Agder Arbeiderparti.

 • Jeg heter Josef og stiller som stortingskandidat for Arbeiderpartiet i Aust-Agder valgkrets. Jeg er 56 år, bor i Arendal, er gift, far til 4 gutter og arbeider som lærer på Moltemyr skole. Sitter i bystyret i Arendal og er medlem av helsekomiteen. Jeg brenner for et samfunn med små forskjeller, like muligheter og et fellesskap som gir arbeid og trygghet til alle.

 • Jeg heter Ragni og stiller som stortingskandidat for Arbeiderpartiet i Aust-Agder. Jeg er 58, bor i Risør og arbeider som administrativ leder på Senter for e-helse på Universitetet i Agder. Jeg er inne i min 3.periode som bystyrerepresentant i Risør. Jeg tror fullt og helt på et aktivt sosialdemokrati og vil gjerne bidra i samfunnet og sørge for at Norge og spesielt Agder fremdeles er et godt sted å bo og flytte til.

 • Jeg heter Lars Marius og stiller som stortingskandidat for Arbeiderpartiet i Aust-Agder valgkrets. Jeg er 29 år, har samboer og bor i Froland. Til daglig jobber jeg som seniorkonsulent i Visolit og er medlem av kommunestyret. Jeg vil bidra til et nytt flertall og en ny Arbeiderpartiledet regjering som setter vanlige folk først, og ikke prioriterer de som har mest fra før.

 • Jeg heter Grethe og stiller som stortingskandidat for Arbeiderpartiet i Aust-Agder valgkrets. Jeg er 36 år og bor i Evje og Hornnes kommune. Der sitter jeg i kommunestyret og er medlem i Planutvalget. Jeg ønsker å jobbe for at Agder skal være et godt sted å bo, uavhengig av om man velger å bo i en by eller på bygda.

 • Jeg heter Vidar og stiller som stortingskandidat for Arbeiderpartiet i Aust-Agder valgkrets. Jeg er 57 år, gift, har to barn og bor i Tvedestrand, der jeg også er varaordfører. Til daglig arbeider jeg som avdelingsleder for vei og parkering i Arendal kommune. Jeg brenner spesielt for fagarbeideren og ønsker å jobbe aktiv for å øke statusen til yrkesfag, og at flere unge velger dette.

Stortingsrepresentanter 2017-2021 > Vest-Agder

 • Kari ble valgt inn på Stortinget i 2009, og er inne i sin andre periode på Stortinget. Hun har erfaring fra Arbeids- og sosialkomiteen og Justiskomiteen. Denne perioden er hun innpisker i Arbeiderpartiets stortingsgruppe og sitter i gruppas styre. Hun har også erfaring fra regjeringsapparatet som statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Kari Henriksen har utdanning som spesialsykepleier og har en master i folkevitenskap fra Nordiska Folkovårdhøgskolan i Gøteborg. Hun har lang yrkeserfaring innen helsevesenet, særlig innen arbeid med rus- og avhengighet. Hun har vært avdelingssykepleier og styrer ved A-klinikken i fylkeskommunen, samt fagutviklingsleder i forsknings- og fagutviklingsenheten, avd. rus og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus.

Stortingsrepresentanter 2017-2021 > Aust-Agder

 • Jeg heter Tellef og stiller som 1.kandidat til stortingsvalget for Arbeiderpartiet i Aust-Agder valgkrets. Jeg er fra Åmli, men bor i Arendal og er inne i min første periode som stortingsrepresentant. Jeg sitter i helse- og omsorgskomiteen der jeg har ansvaret for bl.a. psykisk helse, rus og tannhelse for partiet.


Fylkestinget

 • Gro er i dag gruppeleder for Arbeiderpartiet og opposisjonsleder i Agder fylkesting. Fram til 31.12.2019 var hun fylkesordfører i Aust-Agder, en posisjon hun overtok fra Tellef Inge Mørland, da han ble valgt inn på Stortinget i 2017. Før hun ble fylkesordfører var hun leder av Karrieresenteret i Kristiansand fra 2010.

 • Even er ordfører i Lindesnes kommune. Han representerer Agder Arbeiderparti i fylkestinget, og sitter i Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet. Han er også nestleder i Agder Arbeiderparti og medlem av Arbeiderpartiets landsstyre.

 • Styremedlem og kvinnepolitisk ansvarlig i Kristiansand Arbeiderparti.

 • Dag er fagansvarlig og hovedtillitsvalgt på Durapart AS, som er en arbeids- og inkluderingsbedrift i Arendal. Han er utdannet kultur- og fritidsarbeider med videreutdanning innen karriereveiledning.

 • Nina arbeider som seniorforsker ved NORCE. Hun er utdannet sosialøkonom, og har en phd i ledelse i offentlig sektor. Nina er inne i sin tredje periode i bystyret i Arendal og er medlem av formannskapet.

 • Kai Steffen er i dag nestleder i Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe og medlem av Agder fylkesting og fylkesutvalg. Han har tidligere vært medlem av Farsund kommunestyre og Vest-Agder fylkesting, og jobbet mye med utdannings-, kultur- og landbrukspolitikk. Kai Steffen er også leder av bispedømmerådet i Agder og Telemark og jobber i dag på Universitetet i Agder.

 • Jeg brenner for en fortsatt desentralisert videregående skolestruktur i det nye Agder. Jeg mener at verdien de videregående skolene har i den enkelte kommune er utrolig viktig. I tillegg er det vesentlig å sikre elevene en nærhet til et videregående skoletilbud med varierte og gode linjetilbud. Jeg er også opptatt av å sikre gode kollektivakser med hyppige avganger i fylket vårt slik at bussen kan bli et alternativ til bilen.

 • Nils Harald Rennestraum kommer fra Kvinesdal. Han brenner for at det skal være flere arbeidsplasser basert på våre fornybare naturressurser - vannkraft, vindkraft, skog og marine næringer – i hele Agder. Statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser må bevisst tilføres distriktskommuner.

 • Venke Anny Nes kommer fra Vegårshei. Hun brenner for at ungdommene skal få mulighet til å ta den utdanningen de ønsker. Hun mener også det er viktig at vi som politikere setter krav om norske lønns- og arbeidsvilkår, slik at man motvirker sosial dumping innenfor anbudsprosesser i fylkeskommunen. Vi skal ha et anstendig arbeidsliv der ansatte skal kunne føle trygget, og gir muligheter for utvikling.

 • 5. vararepresentant til kommunepartiets styre.


Styret