Partiskolen

Et kurstilbud om verdigrunnlag, politikk og organisasjon

frihet-rettferdighet-fellesskap

Agder Arbeiderparti inviterte til Partiskolen i 2020. 70 medlemmer meldte seg på og trinn en og tre er gjennomført høsten 2020. Trinn to og fire er utsatt pga. koronasituasjonen, og vil bli forsøkt gjennomført før sommeren 2021. 

Partiskolen er et skoleringstilbud som særlig passer for nye tillitsvalgte, nye medlemmer i partiet og for folk som er nye i kommunestyrene etter kommunevalget i 2019. I tillegg er dette en god mulighet for deg som har vært medlem i partiet en stund og som ønsker å få et kurstilbud innenfor politikk, organisasjon og verdigrunnlag.

Partiskolens samlinger er gratis. Du kan delta på én av samlingene, eller hele kurset. Reisekostnadene til/fra samlingene (unntatt den siste) må du dekke selv, eventuelt få dekket av ditt kommuneparti.

Partiskolen går over fire trinn/ kursdager og vil ta for seg et bredt spekter av temaer som er nyttig for både medlemmer, tillitsvalgte og folkevalgte i Arbeiderpartiet: Arbeiderpartiets historie og ideologi, partikultur, organisasjonsarbeid, partidemokrati, nasjonal politikk, regional politikk, lokalpolitikk og valgkamp.

De tre første trinnene er i Agder. Fjerde samling legges til Oslo/Stortinget. For å delta på fjerde samling forutsettes deltakelse på de tre første samlingene.

For å få diplom for gjennomført kurs må du ha deltatt på alle fire av trinnene, men du velger selv hvilke av samlingene på hvert trinn du ønsker å delta på. Det er også mulig å delta på mer enn én samling pr trinn hvis du har interesse av det.

Konkret møtested får du tilsendt på epost litt i forkant av hver samling, til den epostadressen du oppgir i påmeldingen din.

Av plasshensyn varsler vi at det kan bli fullt, og at det er lurt å være rask med påmelding. Dette har med kapasiteten på avslutningssamlingen å gjøre.

Vi må også ta Korona-forbehold. Enkelte samlinger kan bli omgjorte til digitale samlinger, eventuelt bli skjøvet på i tid. Dette siste gjelder særlig siste samling på Stortinget, der de ikke tillater besøk og omvisninger slik situasjonen er pr. i dag. 

Fotball

Lokalpolitikken handler om hverdagen vår

Trinn 1: «Ny i Arbeiderpartiet» og lokalpolitikk

Her blir du kjent med Arbeiderpartiets politikk, oppbygging og verdigrunnlag. Du får møte noen av de som er folkevalgt for Arbeiderpartiet der du bor, enten i kommunestyret eller i fylkestinget. Du får også møte andre som er nye/ferske i Arbeiderpartiet, og får lære mer om hvordan du kan engasjere deg i partiets arbeid og om hvordan partiets politikk blir til. Varighet: Inntil 3 timer.

Dette trinnet gjennomføres med 4 samlinger rundt om i fylket, hvor du velger en av dem (start kl 18.00 og varighet ca 3 timer på alle)

  • Arendal mandag 5.oktober
  • Lyngdal tirsdag 6.oktober
  • Kristiansand onsdag 14.oktober
  • Evje torsdag 15.oktober
Logo

Rosemerket er symbolet på solidaritet og på frihet. Den har sitt utspring i arbeiderbevegelsens doble kamp; for brød og for kultur! Historisk står den røde fargen for kampen mot den materielle fattigdommen, og blomsten for kampen mot den åndelige nøden.

Trinn 2: Arbeiderpartiets ideologi, verdigrunnlag og historie

På dette trinnet går vi mer i dybden på ideologi, verdigrunnlag og historie. Hva er det ved våre grunnleggende verdier og vår ideologi som skiller oss fra andre partier? Hva er egentlig sosialdemokrati? Hvorfor har Arbeiderpartiet og fagbevegelsen så tett samarbeid? Hvordan kan kunnskap om fortida gi oss bedre muligheter for å skape politikk for en bedre framtid?

Innleder her er Torbjørn Jagland! Vi kommer tilbake til dato så snart den blir fastsatt.

Fylkestingsgruppa

Agder Arbeiderpartis gruppe i fylkestinget arbeider for å få gjennomført den politikken vi har vedtatt i partiprogrammet.

Trinn 3: Organisasjonen Arbeiderpartiet,  fylkespolitikk og fagligpolitisk samarbeid

Dette trinnet er tredelt. I den første delen (varighet ca 45 minutter) dreier det seg om fylkespolitikk. Aust- og Vest-Agder er slått sammen til Agder, og Arbeiderpartiet er i opposisjon i det nye fylkestinget. Hva er politikken vår? Hvem er våre folkevalgte? Hvilke politikkområder har fylkeskommunen ansvaret for? Hvem samarbeider vi med, og hvordan skjer det? Hvordan skal Arbeiderpartiet jobbe for at vår politikk og våre verdier skal prege Agder i årene fremover? 

Den andre delen handler om organisasjon. Her lærer du mer om partikultur, om formelle og uformelle regler i Arbeiderpartiet, om hvordan vi skaper politikken vår og om hvordan vi jobber som organisasjon – både lokalt i hver kommune, på fylkesnivå, nasjonalt og internasjonalt. Hovedfokuset er på din rolle som enkeltmedlem og på partiarbeidet i lokale kommunepartier og partilag, samt på hvilken rolle du har hvis du er tillitsvalgt i partiet eller folkevalgt i kommunestyret/fylkestinget og hvilke regler som gjelder for å bestemme politikken vår på saksområder der politikken ikke er konkret omtalt i valgprogrammet.

Den tredje delen tar for seg det fagligpolitiske samarbeidet, grunnlaget for dette og hvordan dette utøves i det daglige lokalt, på fylket og nasjonalt.

På grunn av koronoarestriksjonene blir samlingene gjennomført digitalt på Teams 1. og 3. desember. Vi starter kl 18.00 og samlingen varer ca 3 timer.

Foto: Stortinget

Siste samling foregår på Stortinget

Trinn 4: Nasjonal politikk og valgkamp – besøk på Stortinget  

Denne samlingen blir utsatt til senere pga. av korona-situasjonen. Ny dato kommer så fort som mulig. 

Dette er avslutningssamlingen for Partiskolen 2020. Vi besøker Stortinget, og møter Agder Arbeiderpartis to representanter der; Kari Henriksen og Tellef Inge Mørland. Her blir det omvisning på Stortinget, besøk i stortingssalen og du får lære mer om politikken Arbeiderpartiet jobber med nasjonalt.

Her får du også lære mer om hvordan Arbeiderpartiet jobber med valgkampen fram mot stortingsvalget i 2021, hvordan vi bruker mediene i valgkampsammenheng (også sosiale medier), hva vi tenker rundt budskap, hvordan hver enkelt kan bidra i valgkampen, hva vi tenker nå rundt valgkamp og en god del mer.

Vi setter opp buss med avreise Flekkefjord fredag kl. 14.00 og plukker opp deltakere langs ruten på vei til Oslo. Felles middag ved ankomst. Overnatting på hotell. Program på Stortinget lørdag kl.09.00-13.00. Etter besøket på Stortinget samles vi til en avslutningslunsj, der vi oppsummerer Partiskolen 2020 og deler ut diplomer til deltagerne som har fullført alle fire trinnene. Deretter hjemreise med bussen.

NB! For å være med til Stortinget MÅ du ha gjennomført de tre første trinnene. Du kan altså ikke kun være med til Stortinget, det er en avslutningssamling for alle som har fullført Partiskolen – og kun for dem.

Siden samlingene nå har begynt er det ikke mulig å melde seg på hele partiskolen i denne runden. Men vi vil gjennomføre en ny runde neste år. Har du lyst til å lytte inn på noen av de digitale samlingene er det fullt mulig. Send oss en epost, så får du mer informasjon og lenke til møtet.