frihet-rettferdighet-fellesskap

Partiskolen

Et kurstilbud om verdigrunnlag, politikk og organisasjon

Partiskolen 2024 er et skoleringstilbud som særlig passer bra for medlemmer i partiet som ønsker å være aktive i partiarbeidet i årene fremover.

Partiskolen tar for seg et bredt spekter av temaer: Arbeiderpartiets historie og ideologi, partikultur, organisasjonsarbeid, partidemokrati, nasjonal politikk, regional politikk, lokalpolitikk og kampanje/valgkamp. 

Partiskolen gjennomføres med to samlinger. Først en heldagssamling en lørdag i Arendalsregionen og en i Kristiansandsregionen i vår.  Den andre samlingen er i Oslo, på Stortinget, til høsten. Innholdet på samlingene i Arendal og Kristiansand er likt, og du deltar på den som passer. Du må ha deltatt på en av disse samlingene for å kunne være med på samlingen i Oslo.

Partiskolens samlinger er gratis. Reisekostnadene til/fra samlingen i Arendal og Kristiansand må du dekke selv, eventuelt få dekket av ditt kommuneparti. Samlingen i Oslo dekkes av Agder Arbeiderparti.

Påmelding

Du melder deg på partiskolen via et eget skjema. Klikk her for å gå til skjemaet

Av plasshensyn varsler vi at det kan bli fullt, og at det er lurt å være rask med påmelding. Dette har særlig med kapasiteten på samlingen i Oslo å gjøre.  De som har deltatt på partiskolen eller tilsvarende tidligere prioriteres ikke. Deltakelse på siste samling forutsetter at man har deltatt på første samling. Det kan bli aktuelt å fordele på kommunepartiene etter størrelse og behov.

Fotball

Lokalpolitikken handler om hverdagen vår

Samling i Arendal og Kristiansand

  • Arendal 13. april kl 10.00 - 16.00
  • Kristiansand 25. mai kl 10.00 - 16.00

Tema for denne samlingen er:

  • Politikken vår nasjonalt, regionalt og lokalt 
  • Fagligpolitisk samarbeid 
  • Organisasjon og vedtekter 
  • Partikultur og internkommunikasjon
  • Digitale verktøy
Foto: Stortinget

Siste samling foregår på Stortinget

Samling i Oslo

  • Oslo 6. - 7. september 2024.Avreise med buss om morgenen fredag, hjemreise lørdag kl.14.00.

Denne samlingen har vi lagt til Stortinget, og vi går i dybden på ideologi, verdigrunnlag og historie. Hva er det ved våre grunnleggende verdier og vår ideologi som skiller oss fra andre partier? Hva er egentlig sosialdemokrati? I tillegg får vi informasjon om hvordan partiet jobber i Regjering, Storting og på Youngstorget.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!