5-dagers skoleuke må være hovedregelen

I alt for mange kommuner i Norge i dag, også i Agder, må foreldre være hjemme med barn fordi skoleuka kun skal være fire dager. Det vil Agder Arbeiderparti endre, var Kai Steffen Østensens budskap til landsmøtet i Arbeiderpartiet.

Kai Steffen Østensen - LM2021

Kai Steffen Østensen er 2. kandidat til stortingsvalget og tok opp fellesskolen og behovet for å gi et tilbud alle ukens fem dager i sitt innlegg.  - Vi kan forstå at det for noen familier er et ønske, men å si at det er et spørsmål om valgfrihet er å ta debatten i feil retning. Det er mange foreldre som rammes når barna må være hjemme på onsdagen, og det rammer kvinner spesielt, sa han.

Han pekte på at en femdagers skole er ikke bare en faglig god politikk, fordi barn ser ut til å lære mer når timene fordeles jevnere ut, men at det er også et verdispørsmål som sosialdemokrater må være krystallklare på.

- Men vi vet også at en femdagers skole uten inkluderende tiltak ikke vil hjelpe oss i kampen mot økte forskjeller og drop’outen som stadig rammer tidligere. Derfor er gratis SFO, skolemat til alle, lekser på skolen som gjør fritida til fritid, lærlingegaranti for yrkesfagelever og en skikkelig satsing på skolehelsetjenesten viktige, sa han og pekte på behovet for en universell skolepolitikk som vil gi alle en fair sjanse i det som er samfunnets viktigste arena for felleskapet: den offentlige fellesskolen.

Han avsluttet med en tydelig appell: - La oss si nei til regjeringas privatiseringsiver og jag etter karakterbasert opptak som setter fyr på de sosiale forskjellene – og et klart og tydelig ja til en fellesskole hvor mine nieser og dine barnebarn kan møtes uavhengig av foreldrenes kultur, kjærlighetsliv eller størrelse på pengeboka. Det er en skolepolitikk for fellesskapet!