Agder Arbeiderparti endrer Arbeiderpartiets asyl- og flyktningepolitikk

Agder Arbeiderparti fikk gjennomslag for forslaget om å endre betegnelsen på partiets asyl- og flyktningepolitikk fra streng, rettferdig og human. I migrasjonsplattformen heter det nå at Arbeiderpartiet skal føre en konsekvent, rettferdig og human asyl- og flyktningepolitikk.

Ahmed Lindov

Ahmed Lindov, leder i Kvinesdal Arbeiderparti

Agder Arbeiderpartis forslag ble sendt inn før landsmøtet, men var ikke tatt med i forslaget som ble lagt frem for landsmøtet av redaksjonskomiteen. Leder i Kvinesdal Arbeiderparti, Ahmed Lindov, tok da ordet og fremmet forslaget på ny.

I voteringen ble det flertall for Agder Arbeiderpartis forslag, og Arbeiderpartiet skal nå føre en konsekvent, rettferdig og human asyl- og flyktningepolitikk.

- Dette er et viktig vedtak. Det legger føringer for de ordene vi bruker nå snakker om innvandring og asyl, og ikke minst legger det føringer for arbeidet med partiprogrammet vi skal gå til valg på i 2021. Og det viser at Agder Arbeiderparti har god innflytelse på partiets nasjonale politikk, sier Ahmed Lindov.