Jonas - valget 21

Agder har mye å bidra med

Vinner Arbeiderpartiet valget til høsten, får Sørlandet en statsminister med sterk tilknytning til landsdelen. Jonas Gahr Støre er partileder, statsministerkandidat og tilbringer aller helst sommeren i Kilsund i Arendal.

- Med ditt kjennskap til landsdelen, hva vil du si er Agders absolutte styrker som vi må jobbe med å utvikle videre?–Agder har vist at det for alvor kan bli en region som bidrar tydelig i det grønne skiftet. Den sterke industribasen Agder har gir store muligheter for nye og utviklede industrimuligheter, samtidig som vi fokuserer på å skape nye grønne arbeidsplasser og kutte utslipp. Agder har også universitetet sitt, og med den utviklingen vi har sett der så vises det en vilje til å satse nytt med fokus på unge, og det skal vi bygge videre på. Begge disse absolutte styrkene som Agder sitter med, er godt representert i vårt partiprogram for de neste fire årene, både med grønn og rettferdig omstilling, og med store satsinger på utdanning, også utenfor de største byene.

- Hvordan vil Sørlendinger merke forskjell med Jonas som statsminister kontra regjeringen Solberg?

–Først og fremst på samme måte som resten av Norge, at med Arbeiderpartiet i regjering skal det nå bli vanlige folks tur. Høyre har i åtte år prioritert privatisering og store skattekutt, fremfor velferd, arbeid og en kraftfull satsing på en rettferdig klimapolitikk. Men også gjennom konkrete satsinger for Agder. Vi har nylig lagt frem en vekstplan med satsninger for Agder, hvor vi går inn for ny og grønn industri, et kompetanseløft for utvikling og vekst, et bærekraftig landbruk og et levende reiseliv som er aktivt hele året. Dette er konkrete punkter som folk i Agder vil legge merket til. Vi vil også ha flere unge vekk fra utenforskap, og inn i arbeid og opplæring, og vi skal gjennomføre viktige prosjekter for samferdsel og infrastruktur, særlig i tilknytting til utvikling av industri som for eksempel batterifabrikken.

- Arbeiderpartiet i Agder angripes stadig i media for ikke å ha gjennomslag nasjonalt, og det pekes på at det ikke var en eneste sørlending i forrige rødgrønne regjering. Vil det bli plass til en sørlending i din regjering?

–Ingen plasser er reservert i regjeringen – vi har et valg å vinne først. Agder har hatt to hardtarbeidende representanter som har snakket godt for fylket og regionen i Tellef og Kari. Denne gangen går vi for 3 inn fra Agder. Jeg er selv veldig engasjert i Agders muligheter for utvikling og vekst, og det gleder jeg meg til å vise frem med et tydelig mandat fra velgerne.

Jonas på Tangen

På besøk hos Tangen videregående skole

DET POLITISKE GRUNNLAGET

- Hvorfor begynte du å engasjere deg i Arbeiderpartiet?

–Når jeg skal fortelle folk om dette så pleier jeg å si at jeg ble sosialdemokrat gjennom modning, og partimedlem gjennom beslutning. Jeg var ikke med i Arbeiderpartiet eller AUF som ung, men jeg meldte meg inn da jeg var 35, fordi partiets verdigrunnlag samsvarte med mitt. Det er viktig å gi alle like muligheter og rettferdig fordeling av både ressurser og plikter. For meg er dette spesielt viktig med tanke på barn og barnebarn.

- Hva tenker du om rettferdighet og hvilken plass har det i politikken?

–Urettferdighet er et dårlig kjennetegn i et samfunn. Det setter mennesker opp mot hverandre, legger en stor demper på folks energi og gjør oss opptatt av de gale tingene. Så klart er mennesker forskjellige, men uansett setter urettferd oss tilbake. Rettferdighet skaper muligheter, tillit og samhold i både stor og liten skala, og det bør politikken speile.

- Hva tenker du om fremtiden for den politiske debatten og hvordan politikere omtales i sosiale medier?–Det skjer en stor endring rundt oss akk nå. Spesielt to ting er veldig fremtredende. Det første er at sosiale medier gir flere tilgang til den offentlige debatten enn tidligere, og det er bra. Men det gir også rom for stor brutalitet i debatten som kan skremme folk ut av offentligheten. Vi må være med og ta ansvar, spesielt for unge og kvinner i politikken som vi vet er mer utsatt for angrep og hets. De skal ikke måtte stå i det alene. Det andre er at meningsmålingene blir mer og mer dominerende for den politiske dagsorden. De har ulike resultater, og er ikke mer enn et stillbilde av den politiske situasjonen, men de gis mye oppmerksomhet, og tar oppmerksomhet bort fra den faktiske politikken.

jonas maler toalettet

Jonas i arbeid med å male toalettet på hytta i sommer.

JONAS LITT PRIVAT

- Hva ville du jobbet med om du ikke var i politikken?–Nå har jeg jo vært i politikken veldig lenge, men før jeg ble fulltidspolitiker var jeg generalsekretær i Røde Kors og trivdes veldig med det. Jeg kunne godt ha jobbet med frivillighet i internasjonale og nasjonale arenaer, det syns jeg er veldig givende.

- Hva gjør du når du har fri?–Jeg har tilbrakt alle somre de siste seksti årene på hytta vår i Kilsund, så der er jeg veldig glad i å være, det gir en god blanding av det late ferieliv, hugging av ved, padling i kajakk og fisking, samtidig som gode hyttenaboer gir en skikkelig familiestemning.

- Hva er det beste med Sørlandskysten?–Det unike med Sørlandskysten er skjærgården, og den tas ofte litt for gitt, men den er veldig spesiell og det er viktig at vi tar vare på den. Jeg syns nok overgangen mellom heiene og kystripen er noe av det absolutt fineste med Sørlandskysten. Jeg hadde den franske utenriksministeren på besøk på hytta i 2006. Da tok vi båten fra Arendal til Kilsund, og påpekte at «dette er en skjult perle», ikke bare i Norge, men i hele verden. Dette skal vi bygge reiselivsnæring på, så lenge det foregår i moderate og bærekraftige mengder, og det kommer lokalsamfunnet til gode.