Ahmed Lindov foreslått til sentralstyret i Ap

Ahmed Lindov

Sentralstyret er Arbeiderpartiets overordnede nasjonale styre, og det høyeste organet i partiet etter landsmøtet og landsstyret. Nytt sentralstyre skal velges på landsmøtet i mai, og valgkomiteen i Arbeiderpartiet foreslår Ahmed Lindov som nytt medlem.

Når landsmøtet velger nytt sentralstyre, er det mange hensyn som skal ivaretas, blant annet politisk erfaring, arbeidserfaring, kompetanse på ulike felt, bakgrunn og geografi. Sammensetningen skjer etter en helhetlig vurdering av hvilke kandidater som best fyller de ulike rollene.

Ett av signalene som er gitt til partiorganisasjonen da valgkomiteen ba om forslag på kandidater var behovet for fornyelse og av sentralstyrets medlemmer burde være uten sentrale verv i regjering eller Storting. Partiorganisasjonen ble bedt om å foreslå kandidater med ulik bakgrunn og erfaring, slik at valgkomiteen hadde flere å velge mellom når kabalen skal legges.

Ahmed Lindov er en av kandidatene Agder Arbeiderparti foreslo, og vi er veldig fornøyd med at han nå er innstilt som medlem av sentralstyret. Han vil bidra med verdifull erfaring på et viktig felt for partiet nasjonalt, men også regionalt for Agder, sier fylkesleder Cecilie Knibe Kroglund.

Ahmed er fylkesstyremedlem, kommunepartileder og ordførerkandidat i Kvinesdal. Han er 3. vara til Stortinget, og møtte for første gang i en lengre periode i vinter.

Han har et stort internasjonalt engasjement gjennom sine verv som i det bosniske forbundet og i det norsk-bosniske handelskammeret. Han er aktiv i Bosnia og Hercegovina som rådgiver i spørsmål om demokratisk utvikling av det bosniske samfunnet, hvor han blir forespurt av samtlige etniske grupper i Bosnia. De siste årene har han hatt flere møter med Bosnias utenriksminister, og møter i disse dager Bosnias president under hans besøk i Norge. Gjennom dette arbeidet har han fått personlige og politiske forbindelser med flere sentrale medlemmer av det sosialdemokratiske partiet i Østerrike, Sveits og Tyskland i tillegg til Bosnia og Hercegovina og Nord-Makedonia.

Ahmed har gjennom sine verv som kommunepartileder og medlem av fylkesstyret tett kontakt med partiorganisasjonen, og kjenner til de ulike utfordringene organisasjonen har i sitt virke. Han er fra en liten kommune i utkanten av et fylke, men i et distrikt med store kraftintensive industribedrifter.

Ahmed er utdannet jurist med master i rettsvitenskap fra UiO. Han jobber som advokat. Han har tidligere stiftet et regnskapsselskap og er vokst opp på et lite småbruk.

Robert C. Nordli har vært medlem av sentralstyret i to perioder og går nå ut av dette vervet. – Robert har tilført sentralstyret mye erfaring og kunnskap om hvordan lokaldemokriet fungerer, og vært en sterk stemme fra miljøene utenfor regjering og storting i sentralstyret. Men han har også benyttet muligheten til å snakke Agder sak i dette viktige organet, og vi retter en stor takk for den innsatsen han har gjort, sier Kroglund.