En snekker står med hammeren klar. Foto: Øivind Haug

Ap er garantisten for et seriøst arbeidsliv

– Arbeiderpartiet skal alltid være den største garantisten for et trygt og seriøst arbeidsliv. For oss handler det om at alle skal ha en trygg og forutsigbar jobb å gå til.

Dagfinn Svanøe

Stortingskandidat Dagfinn Homdal Svanøe

Dette sier en engasjert Dagfinn Homdal Svanøe fra Åmli, LOs kandidat på stortingsvalglista for Aust-Agder valgdistrikt. Han mener det er viktig for Arbeiderpartiet å kjempe for et seriøst arbeidsliv:

– Dette handler om tryggheten for folks hverdag. Tryggheten for å kunne etablere en familie, tryggheten for å kunne få et sted å bo. For arbeid er jo grunnlaget for alt dette; man lever jo ikke for å kunne arbeide – men arbeider for å kunne leve. Og Arbeiderpartiet skal alltid være den største garantisten for et trygt og seriøst arbeidsliv, sier Dagfinn Homdal Svanøe som legger til: – Vi må bruke vår kollektive innkjøpsmakt ved å stille krav til hva det offentlige utlyser av anbudsprosesser. Da vil det ofte være slik at de som tildeles anbud skal følge lov og avtaler og dokumentere at de gjør det.

Cecilie Knibe Kroglund

Stortingskandidat Cecilie Knibe Kroglund

Arbeiderpartiet jobber for et seriøst arbeidsliv som en av de viktigste sakene, sier andrekandidat på stortingsvalglista, Cecilie Knibe Kroglund fra Lillesand:

– Først vil jeg si at det er svært viktig å få på plass nasjonale seriøsitetsbestemmelser i arbeidslivet. Dette er nedfelt i vårt program og det går vi til valg på. Så har vi pushet på for å få lokale seriøsitetsbestemmelser som er tilpasset den kommunen man bor i. Dette er grunnplanken eller førstelinjeforsvaret vi må ha på plass mot useriøse aktører.

– Så er det viktig at vi i arbeidet med å legge til rette for et trygt og seriøst arbeidsliv, også jobber mot midlertidige ansettelser. Her vil jeg trekke inn retten til heltid og fortrinnsretten til økt stilling og at ufrivillig deltid er en del av dette. Så det handler om å styrke arbeidsmiljøloven på alle disse områdene. Det er helt klart at når Arbeiderpartiet kommer i regjering, vil vi jobbe frem en handlingsplan for et bedre organisert og mer seriøst arbeidsliv. Dette står øverst på lista vår: Trygghet for arbeid og trygghet i arbeid, avslutter Cecilie Knibe Kroglund.

Leif Vagle

Leder for Fairplay Agder Leif Vagle

Fair Play Agder arbeider for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet og sikre et seriøst arbeidsmarked med like konkurransevilkår. Her er det mye å ta tak i, sier leder Leif Vagle:

– Vi har ikke noen totaloversikt, men det er klart vi har utfordringer også her i Agder når det gjelder arbeidslivskriminalitet. Det er kommet inn tips til oss om uønskede forhold fra mange bransjer hvor man neglisjerer eksisterende avtaleverk og utnytter dette i en konkurransesituasjon. Spesielt gjelder dette bygg og anlegg, bil - og serveringsbransjen mfl. Vi ser og saker som er linket til kriminelle miljøer, spesielt innen byggebransjen.

Vagle mener det må til en holdningsendring for å bekjempe arbeidslivskriminalitet både i det offentlige og private næringsliv: – Jeg håper at seriøsitetsbestemmelsene som nå er på vei inn i flere kommuner vil gjøre det vanskeligere for useriøse aktører å komme inn på markedet. Og skal du som privatperson male huset ditt, sjekk ut nettstedet www.handlehvitt.no. Her er det enkelt forklart hva du bør tenke på om du skal engasjere en fagarbeider. Har du tips om useriøse aktører i arbeidslivet så tips oss på www.fairplayagder.no.