Arbeiderpartiet foreslår plan for blå vekst i Agder

Venke Anny og Nils Harald

Venke Anny Nes og Nils Harald Rennestraum er Arbeiderpartiets representanter i Agder fylkeskommunes hovedutvalg for næring, klima og miljø.

Det er stort fokus på Agders mulighet innenfor blåe næringer med potensialet for blå vekst. I arbeidet med å sette ned et eget blått forum og etablering av Blått kompetansesenter, mener Arbeiderpartiet at også fylkeskommunen må prioritere arbeidet i planstrategien. Derfor foreslår næringsfraksjonen til Arbeiderpartiet at en regional kystsoneplan med fokus på blå vekst kommer på plass og tas med inn i den regionale planstrategien som skal vedtas av Fylkestinget i vår. 

Forslaget som løftes i hovedutvalget i morgen, tirsdag 11. februar, lyder som følger: 

"Arbeiderpartiet foreslår i Hovedutvalg for næring, klima og miljø at det i regional planstrategi løftes inn en ny regional kystsoneplan med fokus på blå vekst. "

Arbeiderpartiets fraksjonsleder på næring, klima og miljø, Venke Anny Nes, er opptatt av at det gode arbeidet som nå gjøres, også må prioriteres av fylkeskommunen i flere ledd. 

- Vi har et ansvar som fylkespolitikere å prioritere det vi er gode på, og blå vekst er et av de områdene hvor vi ser at kommuner, næringsliv, akademia og utdanningsinstitusjoner jobber sammen for å utvikle en viktig næring på Agder. Det vil vi prioritere i Arbeiderpartiet, slår hun fast. 

En regional plan for blå vekst mener Nes gir muligheter Agder bør ta. 

- En regional plan som tar høyde for Agders mange muligheter innenfor det maritime og marine satsingsfeltet, og som støtter opp under fagfolk og fagmiljø er viktig for at Agder skal fremstå som en region med klare satsinger. Vi er den eneste regionen mellom Bergen og Sverige som tilbyr Blått naturbruk i den videregående skolen og vi etablerer nå et senter for blå kompetanse. 

Planen er ikke foreslått inn av fylkesrådmannen, men Arbeiderpartiet håper på støtte fra andre partier. 

- Dersom posisjonspartiene i fylkeskommunen mener at de er næringspartier, har de en gylden mulighet til å bevise det, når Arbeiderpartiet nå fører an i næringspolitikken, legger hun til.

Venke Anny Nes sier til slutt at det er viktig at nettopp næringsutvalget foreslår denne planen. 

- Når vi nå har et nytt næringsutvalg, og derfor må vi bruke den muligheten til å spille på lag med de gode kreftene som vil utvikle Agder med flere arbeidsplasser og enda mer kompetanse. Vi bruker våre hovedutvalg aktivt for å løfte politikk vi mener er viktig. For Arbeiderpartiet er blå vekst en viktig satsing, og det er det også for Agder, avslutter Nes.