Arbeiderpartiet prioriterer arbeid mot arbeidslivskriminalitet

Det har aldri vært viktigere med et seriøst arbeidsliv i Agder enn nå.

Faksimile Fair Play Agder hjemmeside

Fair Play Agder ble dannet 17. juni 2020 og du finner mer informasjon på fairplayagder.no

I dag unndras det for mange milliarder skattekroner i Norge. Det er ingen grunn til å tro at situasjonen er annerledes her i Agder enn ellers i landet.

Organisasjonen Fair Play Agder er etablert for å bidra til å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet og sikre et seriøst arbeidsmarked og like konkurransevilkår på Agder. Bak organisasjonen står en rekke aktører fra arbeids- og næringslivet i regionen. Flere kommuner har valgt å gi støtte til dette viktige arbeidet, men det ønsker altså ikke politisk ledelse i Agder fylke å være en del av.

Under Agder fylkesting sitt budsjettmøte 15.12 ble forslag om støtte til Fair Play Agder på 500 000 kroner over 2 år fremmet av opposisjonspartiene Rødt, Sv, Ap, Sp og MDG. I tillegg ønsket vi en gjennomgang av Agder fylkeskommunes seriøsitetsbestemmelser for å sikre at bestemmelsene fanger opp krav om HMS-kort, faglærte håndverkere og lærlinger, lønns- og arbeidsvilkår og bruk av underleverandører. Vi mener det er viktig at vi sikrer et kontrollsystem som følger opp bestemmelsene, og administrasjonen ble bedt om å legge fram en sak om det.

Det ble stemt ned av det borgerlig styrte Agder fylke med Høyre i spissen. 

Dette viser hvilke forhold seriøse bedrifter i Agder har å jobbe under, når de mørkeblåe partiene styrer fylket. Arbeiderpartiet mener retningen er feil for et nytt fylke som bør sette standarden fra første stund. 

Når Stortinget nå skal behandle budsjettforslaget for 2021, vil vi vise hvilke tiltak som hadde blitt iverksatt dersom Arbeiderpartiet hadde vært i regjering for å motvirke arbeidslivskriminalitet og stimulere til et seriøst arbeidsliv.

Et organisert arbeidsliv er førstelinjeforsvaret mot useriøse aktører, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Arbeiderpartiet har foreslått en rekke tiltak for å styrke det seriøse arbeidslivet, blant annet kollektiv søksmålsrett, innstramminger i innleieregelverket og bruk av gjennomsnittsberegning av arbeidstid. Vi foreslår også en dobling av fagforeningsfradraget for å styrke fagforeningenes posisjon.

Riksrevisjonen har kritisert regjeringen for svak og lite avskrekkende innsats mot arbeidslivskriminalitet. Arbeiderpartiet vil ha et seriøst arbeidsliv for alle og foreslår derfor å styrke Arbeidstilsynets, Politiets og Skatteetatens innsats mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping med 101.5 mill. kroner. I tillegg foreslår vi å opprette en godkjenningsordning for bilvask og øke overtredelsesgebyrene i Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet.

Vi skal fortsette å jobbe for tiltak og virkemidler som bidrar til å stoppe de useriøse aktørene og hindre arbeidslivskriminalitet.

Det betyr noe hvem som styrer.

Av:Gro Bråten og Kai Steffen Østensen, Agder fylkesting ApKari Henriksen og Tellef Inge Mørland, Stortingsrepresentanter Ap