Arbeiderpartiet ser til Arendal

Robert C. Norli og Arendal kommune har tatt tak i arbeidet med å tilby hele, faste stillinger og får ros av LO-leder Hans Christian Gabrielsen. Han blir for øvrig Roberts kollega i sentralstyret i Arbeiderpartiet.

Robert-Agnes-Hans Christian

Robert C. Nordli, LOs regionleder Agnes Norgaard og LO-leder Hans Christian Gabrielsen i samtale om heltidsstillinger og arbeidet som er gjort i Arendal.

På landsmøtet i Arbeiderpartiet fortalte Robert om sin egen families erfaring.

- For noen år siden var kona mi ferdig utdannet som hjelpepleier. Vi var i startgropen på å etablere familie. Vi stod som veldig mange andre ved noen viktig veivalg for vår kommende familie. Vi så oss rundt etter hvor vi kunne bo og få arbeid. En dag jublet vi. Kona mi hadde fått fast jobb i kommunen. En sikker og seriøs arbeidsgiver. Nå kunne vi endelig starte med familietableringen. Men det var en stor utfordring. Hun hadde fått fast jobb, men kun en stilling på 4,92%.

Deltidsstillinger er utfordrendeUnder landsmøtet møtte Robert LO-leder Hans Christian Gabrielsen til en samtale om deltidsstillinger. LO-lederen pekte på at utfordringene med deltidsstillinger er både lav inntekt, vanskelig å få lån og at en kanskje må ha flere ulike stillinger for å bygge opp en anstendig inntekt. - Men det er også en utfordring for kommunen, forteller han videre. - Det ene er at f. eks eldre som har hjemmesykepleie eller som er på institusjon får veldig mange ulike mennesker å forholde seg til. Det vet vi er vanskelig for brukerne av omsorgstjenestene. Det andre er at kommunene har et stort behov for å rekruttere flere innen disse områdene fremover, og da må kommunen være attraktiv. Det er en ikke med slike små stillinger, sier Gabrielsen.

Allerede forbi valgløftet- Som folkevalgte kan vi ikke sitte i ro når vi ser at de ansatte i offentlig sektor ikke har fulle stillinger. Vi må gi de ansatte i kommunene noe å leve av. I Arendal kommune har vi tatt tak i dette, forteller Robert. - Vi startet for ca et år siden med under 25% av de ansatte i omsorgssektoren i fulle stillinger. I dag er dette tallet økt til rundt 33%, og nå skal vi gjøre det samme i hele kommunen. I tillegg startet vi perioden med kun 48 lærlinger. I dag er det 103 og vi skal opp på 140 lærlinger. Jeg lovte 2 per 1000, men vi er allerede 3 per 1.000.

Ikke mulig å få til uten fagbevegelsenRobert peker på det gode samarbeidet med fagbevegelsen som nøkkelen til å få dette til. - Vi har jobbet tett med de ansatte om hvordan de vil ha det. Og er åpne for å prøve ut ulike løsninger og ulike turnuser. Det er kun gjennom et godt samarbeid med fagbevegelsen at vi har fått dette til. Nå har vi også fått Arbeiderpartiet med på Agder Arbeiderpartis forslag om at de som får tilbud om fast ansettelse etter endt læretid i det offentlige skal som hovedregel få tilbud om 100% stilling. 

Ros fra LO-lederenHans Christians Gabrielsen roser Arendal og Robert Norli med den jobben som er gjort, og for det forslaget Agder Arbeiderparti fikk gjennomslag for på landsmøtet. - Det som er gledelig at Ap har vært klare å tydelige. Vi ser nå en større forståelse hva dette betyr når vi skal inn i en omstilling, som også kommer til å berøre offentlig sektor. Da trenger vi kompetente arbeidstakere.

Men vi trenger også politikere som forstår betydningen av heltid, som forstår at skal du lykkes med det, så kreves det politisk vilje og det kreves at politiske vedtak følges opp. Det må jobbes med i det daglige, både gjennom stillingsutlysninger og ansettelser, og det kreves en politisk tilstedeværelse og bevissthet som har dette i ryggmargen. Det har Robert og Arbeiderpartiet i Arendal – og det er vi glade for, sier LO-lederen, som samtidig benyttet anledningen til å gratulere Robert med plassen i Arbeiderpartiets sentralstyre, hvor han vil sitte sammen med nettopp Hans Christian Gabrielsen.