Arbeiderpartiet vil gi mer penger til de offentlige sykehusene

Kari Henriksen

Høyreregjeringens sentralisering og satsning på private helsetjenester tapper de offentlige sykehusene for penger. Arbeiderpartiet har foreslått å øke sykehusbudsjettene med 1,5 milliarder kroner mer i våre budsjettforslag hvert eneste år siden 2017. Ap går til valg på å styrke sykehusøkonomien.

Stortingskandidat Kari Henriksen er engasjert i saken og brenner for å gjøre forholdene ved sykehuset bedre. Hun gir regjeringen skylda og mener de er mest opptatt av å peke på andre fremfor å løse problemet.

- Det handler om økonomi og den finansieringsmodellen som sykehusene må forholde seg til. Høyre har ingen forslag til å gjøre noe med dette. I stedet vil de øke andelen private løsninger som tapper Sørlandet sykehus for penger. For at sykehuset skal ha råd til å bygge nytt akuttmottak og fødeavdeling må de spare på lønninger til de ansatte. Det betyr færre ansatte som skal gjøre mer. Det er oppsiktsvekkende av Høyre å peke på at alle andre skal løse et problem de har hatt ansvar for i åtte år, sier Henriksen.

- Vi går til valg på en styrking av sykehusøkonomien og en endring av finansieringsmodellen. Sykehusene må sitte igjen med mer enn de gjør nå. De siste fire årene ville Sørlandet sykehus fått 59 millioner kroner mer hvert år med oss i regjering, poengterer Kari Henriksen.

....

Arbeiderpartiet går til valg på at vi skal ha god helsehjelp nær oss og når vi trenger det, i hele Agder. Arbeiderpartiet vil kjempe for fullverdig sykehus med både akutt- og fødetilbud i Flekkefjord, Arendal og Kristiansand.