Årsmøtet 2021

Årsmøtet i Agder Arbeiderparti gjennomføres 13. mars fra kl 09.30

Møtet gjennomføres digitalt, og kan følges på våre facebooksider.

Årsmøtepapirene ligger til nedlasting litt lenger ned på denne siden.