Tannlege

Billigere tannlege for flere

Carl Petter Launer har fått kjenne de usosiale kuttene Høyreregjeringen har innført på kroppen. I januar fikk han vite at han ikke lengre får refundert noe av de høye tannlegeutgiftene han har på grunn av tannlegeskrekk og diabetes.

Carl Petter og Tellef Inge

Carl Petter Launer og stortingskandidat Tellef Inge Mørland ønsker ny tannhelsepolitikk

– Det blir voldsomme regninger for oss som har slitt med tannlegeskrekk, forteller Carl Petter som også tenker på alle andre som sliter med store tannlegeutgifter.

VIL UTVIDE DEKNING AV TANNLEGE

Tellef Inge Mørland er tannhelsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet på Stortinget denne perioden og han har i mange år kjempet for å få tannhelseutgifter inn i den offentlige refusjonsordningen.

– Det burde være en selvfølge at vi jobber for å utvide den offentlige dekninga på tannhelse i stedet for å kutte i den slik som vi ser Høyreregjeringa har gjort, forteller Tellef Inge.

Arbeiderpartiets langsiktige mål er nettopp å sørge for at tennene blir en del av kroppen og at det dekkes på samme måte som andre helseutfordringer. Partiet går til valg på å gradvis utvide ordningen og vil starte med de som trenger det mest.

STARTER MED DE UNGE

– Vi vil sørge for at alle skal ha råd til å gå til tannlege, dekke opp for de som ikke kan det i dag, og vi vil starte med å innføre gratis tannlege til du er 21 år og halv pris til du er 25, forteller Tellef Inge, vel vitende om at mange unge prioriterer bort tannlege når de flytter hjemmefra og at det fort kan føre til store tannlegeutgifter senere i livet.

– På den måten kommer vi i hvert fall i gang med å sørge for at alle får nødvendig tannhelsebehandling i landet vårt.

Arbeiderpartiet jobber for at tannlege skal bli billigere for alle.

Vi vil starte med de som trenger det mest og vil forbedre tannhelsen ved å:

• Styrke det forebyggende arbeidet for godfolketannhelse.

• Innføre gratis offentlig tannhelsetjeneste opp til du er 21 år, og halv pris til du er 25år.

• Styrke og forenkle ordningene for refusjon gjennom folketrygden til diagnoser som gir dårlig tannhelse, for eksempel de som har overlevd kreft.

• Utvide refusjonsordningene for folk med dårlig råd.

• Arbeiderpartiet har mål om en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten, og vil særlig skjerme grupper med spesielle diagnoser, svak økonomi og dårlig tannhelse for store tannlegeutgifter.