Biozinfabrikken

Nytt industrieventyr i innlands-Agder

Biozinfabrikken i Åmli

- Den planlagte biozinfabrikken på Simonstad i Åmli svarer opp mange av Arbeiderpartiets målsettinger for fremtidens arbeidsplasser: Omstilling til det grønne skiftet, full utnytting av skogens råvareressurser, flere distriktsarbeidsplasser og en tilrettelagt, ny infrastruktur.

Dette sier en entusiastisk Dagfinn Homdal Svanøe fra Dølemo i Åmli. Dagfinn er LOs representant og fjerde kandidat på Stortingslista. Vi møter han sammen med tidligere ordfører i Åmli, Reidar Saga og Aps varaordfører i Tvedestrand, Vidar Holmsen Engh på anlegget til Bergene Holm på Simonstad i Åmli. Vi ser over mot nabotomta hvor den planlagte biozinfabrikken skal komme.

Veien til biozin

Her kommer veien til den nye biozinfabrikken, viser Reidar Saga sine partikollegaer Dagfinn Homdal Svanøe og Vidar Holmsen Engh.

– Biozinfabrikken ligger midt i kjerneområdet av det vi i AP skal prioritere å arbeide med. Det handler om arbeid i et område hvor vi sårt trenger flere arbeidsplasser, for her snakker vi om et omfang som gjelder store deler av indre Agder. Dette skal vi bidra aktivt med å tilrettelegge gjennom infrastruktur som vei, jernbane og strømforsyning og vi kan stille tilgjengelig vårt forsknings- og utviklingsmiljø, bla ved UIA i Grimstad. Så her ønsker vi å være en aktiv bidragsyter og ikke la markedet alene drive frem dette, som noen partier synes å ønske, sier Dagfinn Homdal Svanøe. 

Planene for den nye biozinfabrikken er veldig realistiske, sier tidligere ordfører i Åmli, Reidar Saga, som i en årrekke har jobbet for dette: – Jeg har hatt klokketro på dette prosjektet hele tiden og det har ikke endret seg. Så har vi hatt en pandemi som har forsinket noen prosesser. Jeg håper vi får en snarlig teknologiverifisering slik at vi kan sette i gang vårt arbeid med å utvikle tomta her for Biozin. Jeg velger å være optimist og håper vi er i gang med dette i løpet av et års tid. For dette er en av de viktigste sakene i hele innlands-Agder. Bare se deg rundt, her er det skog overalt. Vi er midt i kjerneområdet for en slik virksomhet og Åmli er Agders største skogbrukskommune, sier Reidar Saga.

Den planlagte biozinfabrikken er et interkommunalt prosjekt hvor flere kommuner i østregionen har gått sammen om å sikre seg tomta på Simonstad, bla Tvedestrand kommune. Varaordfører Vidar Holmsen Engh fra AP mener det nå blir viktig å få på plass flere infrastrukturtiltak: 

– Det handler om kraft og ikke minst om vei. Jeg kommer kjørende fra Tvedestrand nå, og veien hit fra Fianesvingen må utbedres når flere modulvogntog skal bruke denne veien. Også veien videre fra E18 og ned mot Arendal havn blir viktig, både i forhold til biozinfabrikken her i Åmli – men ikke minst i forhold til batterifabrikken i Arendal. 

De tre håper at en AP-styrt regjering fra høsten vil gjøre det enklere å få etablert biozinfabrikken i Åmli og at regjeringen ser viktigheten av grønn energi og arbeidsplasser i distriktene. Her kan det komme viktige og velorganiserte industriarbeidsplasser, sier Dagfinn Homdal Svanøe: – Jeg føler at Arbeiderpartiet nå er virkelig opptatt av industrireising og nye arbeidsplasser, grønn næring og en aktiv stat. Dette var landsmøtet i vår svært opptatt av, og det gleder meg veldig. Jeg tror en ny AP-ledet regjering vil ha stor fokus på utvikling av denne typen industri og Fellesforbundet her ser virkelig frem til å få nye kollegaer på nabotomta, avslutter Dagfinn.