Fra eventyrlysten ungdom til politisk leder

Blir bedre kjent med Aps fylkesordførerkandidat Gro Bråten

Fylkesordførerkandidat Gro Bråten

Gro er en engasjert politiker, med en spennende bakgrunn som har formet hennes syn på samfunnet og politikk.

Med dype røtter fra Gol i Hallingdal, vokste hun opp i en søskenflokk på fire.

- Vi har alltid bodd langt vekke fra annen familie, og har derfor brukt mye tid sammen bare vi, etter hvert en familie på fem. Med to døtre i Oslo og en sønn som nettopp har kommet hjem fra et år i Japan, er vi fortsatt en familie med tette bånd.

Denne trangen til å oppdage verden utenfor har de kanskje arvet fra moren sin?

-Ja, det kan godt være, ler Gro. -Allerede som tenåring hadde jeg bodd ute av landet to ganger. Først på språkreise til England når jeg var femten, deretter til USA som utvekslingselev når jeg var sytten. Vertsfamilien min i statene har jeg fortsatt kontakt med den dag i dag, kan Gro fortelle.

Disse tidlige erfaringene la grunnlaget for hennes åpne og utforskende holdning til livet.

Da hun var 19 år gammel møtte hun mannen sin. Etter å ha tilbrakt tid sammen, bestemte de seg for å flytte til Molde, der han fikk jobb. Her fant Gro seg raskt til rette, og tok seg jobb i en bank.

-Dette var på 80-tallet, Jappe-tiden, med en enorm økonomisk nedgang i samfunnet. I tredje runden med nedbemanning i banken, var det dessverre jeg som måtte gå.

Oppsigelsen gjorde at Gro fikk en dypere forståelse for betydningen av trygghet i arbeidslivet.

-Jeg var allerede organisert, men dette gjorde at jeg virkelig fikk se hensikten med det organiserte arbeidslivet. Jeg er veldig glad for at jeg kjente på den tryggheten det var å ha en fagforening i ryggen når vi gikk så usikre tider i møte, forteller Gro.   

Da Gro møtte opp på NAV for å melde seg som arbeidsledig, fikk hun god kontakt med hun som jobbet der.

-Hun tipset meg om at det kom til å bli ledige stillinger hos dem. Så jeg fulgte nøye med da stillinger ble lyst ut, og søkte med en gang den ble lagt ut, og fikk jobb. Heldigvis, smiler en takknemlig Gro.

-Det å jobbe har alltid vært viktig for meg. Jeg er en såkalt «jobbedame», ler Gro mens hun forteller videre: -Jeg har alltid vært økonomisk ansvarlig, og jeg har spart til pensjon siden jeg hadde min første jobb.

Videre forteller hun at livslang læring alltid har vært viktig for henne. Med en fulltidsjobb i NAV midt i en hektisk småbarnsfase, studerte Gro ved siden av.

-Utdanning, kompetanse og arbeid er hjørnesteiner i samfunnsutviklingen, og jeg mener det er viktig å matche kompetansen vår med arbeidslivets behov.

Gro Bråten - skole for alle

-Jeg tror på forebyggende tiltak og tidlig innsats for å motvirke utenforskap.

En ledende stemme for Agders utvikling

Selv vedkjenner Gro at ikke alle har helse til å jobbe, og at ikke vi må glemme dem. Tidlig innsats er et tiltak hun mener vil hjelpe alle dem som sliter utenfor arbeidslivet i dag, og selv om investering i forebyggende tiltak kan virke kostbart på kort sikt, mener Gro det vil spare oss enormt på sikt. Ikke bare økonomisk, men ved å redde menneskeliv.

-Jeg tror på forebyggende tiltak og tidlig innsats for å motvirke utenforskap. Det offentlige må være tidlig på banen i menneskers liv og sikre at alle får den hjelpen de trenger, enten det er utdanning, psykisk helse, eller andre behov.

Gros sterke tro på livslang læring førte henne til jobben som lærer på voksenopplæring, og senere virksomhetsleder for karrieresentrene i Agder da familien på fem omsider flyttet sørover.

-Med foreldre og svigerforeldre i Hallingdal som begynte å bli gamle, ble det naturlig for oss å avslutte kapittelet i Molde og vende snuten hjemover. Mannen min var den av oss som fikk jobb først, så da havnet vi litt tilfeldig i Lillesand. Vi bor fortsatt i det samme huset som da vi flyttet ned hit for mange år siden, og vi stortrives, smiler Gro.

I datterens fotspor

Politisk engasjement var ikke en del av livet hennes før hun flyttet til Lillesand. Hun hadde imidlertid alltid stemt på Arbeiderpartiet med sitt sosialdemokratisk syn. Det var da datteren hennes, Kristine, engasjerte seg politisk i AUF og ble leder i AUF i Aust-Agder, at Gros interesse for politikk vokste. I 2008 meldte hun seg inn i Arbeiderpartiet, og 2 år etter ble hun leder av Lillesand Arbeiderparti.

-Det er rart med det, men når man får barn i skolealder så begynner man å interessere seg for skolepolitikk, og det var det som fikk meg videre inn i politikken på fylkesnivå, forteller Gro.

Hun har en sterk tro på å skape gode læringsmiljøer og å bruke ressursene på en måte som hindrer utenforskap.

-Det å tilrettelegge og skape møteplasser for ungdom slik at de får muligheten til å  engasjere seg i samfunnspolitikk, både med de som allerede er engasjert, og de som ikke er det, er viktig. Vi politikere må ikke være så redde for å invitere oss selv ut, og møte ungdommen.

Og selv er hun opptatt av å skape balanse i livet. Siden hun deler et politisk engasjement med datteren, har hun vært opptatt av å finne andre arenaer å knytte bånd med sine andre barn.

-Det er ikke sånn at vi bare snakker politikk hjemme hos oss, selv om mange kanskje tror det, ler Gro.

Og på spørsmålet om hva som er Gros overordnede mål for Agder om hun på ny blir fylkesordfører, (hun var Aust-Agders siste fylkesordfører) er svaret klinkende klart:

-Vi skal ha menneskene i fokus. Gjennom å skape trygge arbeidsplasser, gode skoler, og ha fokus på mental helse, vil vi skape gode liv og sikre et inkluderende og mangfoldig Agder.

Dette vil hun særlig gjøre gjennom det grønne skiftet.

-Vi trenger en ny retning i klimaarbeidet i Agder. Vi må trygge allerede eksisterende industri, samtidig som vi legger rette for ny industri. Det må gjøres på en balansert måte. De nye industrisatsningene vil gi oss en unik mulighet til å inkludere flere mennesker i arbeid. Det må brukes ressurser på å få folk i arbeid, fordi det er rom for alle i arbeidslivet, forteller en engasjert Gro entusiastisk.

gro selfie med lærling

Gro er ofte på besøk i bedrifter for å lytte til de som jobber der. 

En solidarisk leder

Som leder beskrives Gro som lyttende og inkluderende av de rundt henne. Hun anerkjenner viktigheten av å se hver enkelt person, og hun verdsetter kunnskapsbaserte beslutninger.

-Det å bli sett tror jeg kanskje er det viktigste for alle mennesker, og denne troen er nok med på å forme meg som leder. For selv om ikke vi alltid kan gjøre slik som alle vil, er jeg opptatt av at alle blir hørt. Det ligger mange meninger og følelser bak avgjørelser som blir tatt i politikken, for det påvirker menneskers liv i så stor grad, forteller hun.

-Dessuten er politikk ingen «quick fix». Grunnen til at man som politiker ofte står i stormer, er fordi det kan ta så lang tid før man ser resultater av politikken man har vedtatt.

Her peker hun særlig på kvinnehelse.

-Det er jo et paradoks at mens vi har hatt likestilling på agendaen i så mange år, har ikke kvinners helse blitt tilstrekkelig ivaretatt. Likestilling handler ikke bare om rettigheter, men også om å vedkjenne og tilrettelegge for ulikheter og behov som det kan være mellom kjønnene.

Når det gjelder hennes karriere, håper Gro å bli valgt som fylkesordfører igjen.

-Jeg blir så engasjert, smiler Gro. -Jeg har fortsatt en stor driv for det gode samfunnet vi fortjener å ha i Agder,

Hun mener Arbeiderpartiet har den beste politikken for Agder. – Som sosialdemokrater står vi for en styrt blandinsøkonomi. Vi trenger det private næringsliv, men markedskreftene tar ikke hensyn til de viktigste verdiene i et godt samfunn for alle. I motsetning til Høyre, ser vi ikke på elever og syke som en vare som kan legges ut på anbud. Vi vil heller at alle pengene skal gå til eleven, og ikke som utbytte til en privat skoleeier. Høyres argument om valgfrihet gjelder kun frihet for de som har råd. Vi ønsker frihet for alle. Det er derfor vi går til valg med løftet om at vi er på lag med hele Agder, avslutter hun.

Tekst: Martha Simonsen

Foto: Øyvind Haug, Mathias Solli og selfie.