Bra at det satses på yrkesfag

En yrkesfagelev viser fram et utvalg elektriske redskaper. Foto: Øivind Haug

Det er positivt at fylkeskommunedirektøren varsler et krafttak på yrkesfag i forslaget til budsjett for 2022 for Agder fylkeskommune, sier Arbeiderpartiets gruppeleder Gro Bråten. 

Tirsdag 16.11 la fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft fram sitt forslag til økonomiplan 2022-25, klimabudsjett og budsjett 2022.

- Det er fortsatt behov for fokus på kompetanse, levekår, arbeidsplasser og klima. Når samfunnet nå åpnes opp igjen er det viktig å ha med seg bakteppet for Agder: vi har den laveste sysselsettingen i hele landet. Vi har flest unge utenfor, flest deltidsansatte kvinner og mange langtidsledige - her har vi en ressurs som Agder trenger, sier Gro Bråten, og fortsetter: - De må få den kompetansen som er nødvendig og et seriøst arbeidsliv som tar de imot. Ifølge næringsliv og kommuner vil det være et stort behov for fagarbeidere framover, og vi må lykkes med å få flere i arbeid, ellers kommer vi til å sloss om den samme arbeidskrafta og det tjener ingen, sier Bråten.

Gro Bråten

Hun er derfor glad for at det nå varsles et krafttak på yrkesfag i forslaget til neste års budsjett for fylkeskommunen. Hun peker på at det spesielt nevnes opprusting av utstyr og tettere oppfølging av elever og lærlinger, og at dette har vært et av Arbeiderpartiets satsningsområder i flere år – Jeg håper at det nå blir mulig å tilby lærlingeplass til alle som trenger det, sier Bråten.

Hun er også glad for at vi nå har en regjering som spiller på lag med fylkeskommunen. - Dagens regjering legger opp til en styrket økonomi for fylkeskommunene, det legger til rette for bedre tjenester. For 2022 vil Agder fylkeskommune få over 27 millioner ekstra. Dette handlingsrommet har ikke fylkeskommunedirektøren budsjettert med ennå. Vi forventer at de borgerlige partiene som styrer fylket bruker dette handlingsrommet på de viktige sakene for Agder, avslutter Gro Bråten.