Byremo vgs er selve bærebjelken

Arbeiderpartiets delegasjon på Byremo vgs

Rektor Jan Telhaug viser frem skolen til (f.v) leder i Lyngdal Ap, Ila Patel, ordførerkandidatene Inger Lise Lund Stulien i Åseral, Alf Skeime i Hægebostad og Gro Bråten i fylket, og 3. kandidat ved fylkestingsvalget Neda Blakstad. Ordførerkandidat Eivind Arnt Husøy måtte gå før omvisningen pga jobb.

Byremo videregående skole vokser og omtales som bærebjelken for kommunene i indre Agder. Men rektor Jan Telhaug uttrykker bekymring for fremtiden i nye Agder. Fylkesordførerkandidat Gro Bråten slår imidlertid fast at Arbeiderpartiet vil beholde alle dagens videregående skoler.

Denne høsten startet det nye studiet bygg- og anleggsteknikk ved skolen, med stor søknad. – Dette er de best søkte klassene i hele Vest-Agder, forteller rektor Jan Telhaug, som får skryt fra Arbeiderpartiets ordførerkandidater i Lyngdal, Hægebostad og Åseral for jobben som er gjort ved skolen.

- Byremo vgs har jobbet godt sammen med kommunene og næringslivet for å tilby den utdanningen næringslivet trenger, sier Eivind Arnt Husøy, som er ordførerkandidat i nye Lyngdal.

Møte på Byremo vgs

Rektor Jan Telhaug (t.v) er bekymret for elevene som bor alene på hybel, og ønsker seg internat i tilknytning til skolen. Dette fikk han støtte for fra Arbeiderpartiets ordførerkandidater i Lyngdal, Hægebostad og Åseral og Gro Bråten og Neda Blakstad fra fylkestingslista.

Telhaug er likevel noe bekymret for hva sammenslåingen av fylkene vil ha å si for skolens fremtid, men får forsikringer fra Arbeiderpartiets fylkeskordførerkandidat Gro Bråten: - Vi mener det er viktig at det skal mulig å bo og jobbe i hele Agder, og videregående skoler i hele det nye fylket er viktig for å få dette til. Når elever går på skole i nærmiljøet, og elever som tar en fagutdanning kan få læreplass i nærheten blir de gjerne boende. Det er viktig for bedriftene i regionen, sier hun.

Ønsker internat

Men skolen rekrutterer elever fra store dele av regionen, og det er flere som bor på hybel i nærområdet på grunn av lang reisevei. – Jeg kjenner litt på det at det er vanskelig når elever bor alene på hybel, sier rektoren og nevner blant annet behovet for tilbud utenom skoletid. – Når klokka er to, så er disse elevene alene, så vi åpner skolen en kveld i uka, og det er frivillige organisasjoner som har tilbud til elevene som bor på hybel, sier han. – Men det er veldig synd at regjeringen kutter i støtten til frivillige organisasjoner.

Men mest av alt ønsker Jan Telhaug seg et internat hvor elevene kunne bodd sammen, hatt flere tilbud og fått servert dagens måltider, sier han, og får støtte av Gro Bråten.

- Dette er vi enig i, og har programfestet at vi skal bygge internat ved de videregående skoler hvor det er nødvendig, sier Gro Bråten, og lover at dette skal følges opp i det nye fylkestinget.

Gro Bråten og Inger Lise Lund Stulien i samtale med elever ved Byremo vgs

Fylkesordførerkandidat Gro Bråten og ordførerkandidat i Åseral, Inger Lise Lund Stulien i samtale med Inger Lises sambygdinger John Arne Kvåle (t.v), Asgjerd Ljosland og Henning Ljosland

Åseralelevene er fornøyd med skolen

Vi treffer også tre av elevene ved skolen som pendler til skolen fra Åseral hver dag.

John Arne Kvåle, Henning Ljosland og Asgjerd Ljosland er godt fornøyd med å ha videregående skole i nærheten. – Hadde ikke skolen opprettet den nye linjen for bygg- og anleggsteknikk, måtte jeg gått på skole i Arendal, sier John Arne. – Det hadde vært dyrt.

De synes ikke det langt å pendle fra Åseral, selv om de er litt misfornøyd med bussruta som er lengre hjem på ettermiddagen enn på morgenen. – Men vi er hjemme før kl fire, så det er fint, sier Henning.

Asgjerd peker også på fordelen med å gå på en liten skole, etter å ha erfart et større miljø på Evje. – Her kjenner jeg flere folk, vi er færre i klassene og vi blir bedre kjent med lærerne. Det er veldig bra.

Byremo var førstevalget for alle tre elever, og mener det er viktig at skolen beholdes slik at flere blir. Det er viktig for miljøet og for arbeidsplassene. – Det tok meg f.eks bare en telefon for å få en praksisplass, påpeker Henning og tror det skal bli lett å få jobb når han er ferdig.

Godt råd til Inger Lise

Siden de tre elevene var fra Åseral benyttet de også sjansen til å gi ordførerkandidat Inger Lise et råd med på veien. – Det viktigste du må jobbe for er å beholde Åseral og ikke slå oss sammen med noen andre kommuner, sier de tre og argumenterer med at de tror det blir vanskelig å holde bygda levende om den blir slått sammen.  

Fornøyde besøkende på Byremo vgs

Delegasjonen fra Arbeiderpartiet var imponert over jobben som gjøres ved Byremo vgs, og tar med seg gode innspill å jobbe med videre. fv: Fylkesordførerkandidat Gro Bråten, leder i Lyngdal Ap Ila D. Patel, 3. kandidat til fylkestinget Neda Blakstad og ordførerkandidatene i hhv Hægebostad og Åseral, Alf Skeime og Inger Lise Lund Stulien. (Ordførerkandidat Eivind Arnt Husøy måtte reise på jobb før besøket var ferdig)