Ap vil sikre elever plass i Flekkefjord

Flekkefjord

I Avisen Agder 5. april kommer det fram at det er behov for to klasser istedenfor bare en ved VG2 industriteknologi i Flekkefjord. Det er 28 søkere i vår og dermed akkurat ikke nok til å fylle to klasser. I saken blir det belyst bekymring blant elever og lærere at 13 av 28 søkere står uten tilbud om VG2 TIF i Flekkefjord. Den bekymringen deler vi i Arbeiderpartiet.

Næringslivet i Flekkefjord varsler et behov for ca. 30 lærlinger fra sommeren 2024. Hvis det ikke blir opprettet en ekstra klasse i Flekkefjord, kan en risikere at det er 15 læreplasser som står tomme neste sommer. 

Læreplasser er viktig og utgjør halve læreløpet. Konsekvensen for de 13 elevene som kunne fått plass ved å opprette en ekstra klasse i Flekkefjord er at de risikerer at de må velge en annen retning i utdannelsen sin. De fleste av elevene har valgt sitt løp ut i fra at det er gode muligheter for at de kan fullføre sitt læreløp i Flekkefjord. Med tilbud om færre plasser, fører det også til høyere karakterpress for å komme inn. Arbeiderpartiet ønsker å bidra til minske risiko for karakterpress, endring av retning, bytting av skole og flytting hjemmefra som i verstefall øker risikoen for dropout. 

De andre partiene i hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Agder fylkeskommune ønsket ikke å gjøre endringer i skolestrukturen som ble vedtatt i høst etter at søkertallene var klare. Vi i Arbeiderpartiet mener at et søkertall nok til en ekstra klasse er en vesentlig endring. Flekkefjord er så heldige at videregående skole og næringslivet har et godt samarbeid. Skolen har lokaler, søkere og lærere nok til to klasser og næringslivet har læreplasser klare fra sommeren 2024. For Arbeiderpartiet er det nok til at vi ønsket å gi tilbud om to klasser fra høsten.

Ingrid Lian Lillehei

Ingrid Lian Lillehei er Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Flekkefjord

I møte i hovedutvalget ble det sagt at elevene kan få tilbud i Farsund. Det mener vi kan medføre til store konsekvenser for elevene. For det første må de i enkelte tilfeller velge en annen linje enn det de planla og valgte da de begynte på VG1, og risikerer å stå uten læreplass etter VG2. For det andre får de ca. 2,5 time lengre reisetid hver dag i tillegg til en lang skoledag. Ut i fra rutetabellen tar det ca. 1 time og 10-15 minutter hver vei Flekkefjord-Farsund i tillegg til evt. reisetid til Flekkefjord. På VGS i Flekkefjord er det flere elever fra Moi, Lund i Rogaland i tillegg til de som er fra Agder. Innenfor Flekkefjord kommune har enkelte elever opptil en times skolevei. De elevene har ikke mulighet for å rekke bussen for komme til skolen i tide. For de av elevene som bor utenfor Flekkefjord kan det medføre at de må flytte hjemmefra tidligere enn planlagt.

Agder Arbeiderparti sine representanter i hovedutvalg for utdanning og kompetanse fremmet, etter innspill fra Flekkefjord Arbeiderparti, et forslag om at det må opprettes en ekstra klasse i VG2 TIF i Flekkefjord. Til tross for at vi hadde fått signaler om at blant annet Høyre, KrF og Frp sine representanter var i mot endringer. Under saksbehandlingen på hovedutvalgsmøtet 13.april, fikk saken KUN Arbeiderpartiets stemmer. Det syns vi er trist.

Arbeiderpartiet tar innbyggerne og innspill vi får på alvor. Når lærere, foreldre, elever og lokale representanter står sammen om at det må opprettes en ekstra klasse for VG2 Industriteknologi ved Lister videregåendeskole avd. Flekkefjord, så lytter vi.

Arbeiderpartiet i Flekkefjord og Agder ønsker å utforme politikk i fellesskap med lokalsamfunn og næringsliv. Derfor skal vi fortsette å lytte og fremme forslag som fortsetter utviklingen av Flekkefjord.

.....

  • Leserinnlegg i Avisen Agder av: Ingrid Lian Lillehei, ordførerkandidat Flekkefjord ArbeiderpartiFredrik Jensen og Line Kysnes Vennesland, medlemmer i fylkeskommunens Hovedutvalg for utdanning og kompetanse for Agder Arbeiderparti

Les omtale av saken i Avisen Agder