Arbeidet på landsmøtet er i gang

Even-delegasjonsleder

Landsmøtet i Arbeiderpartiet er i gang, og Agders delegasjon er allerede i gang med arbeidet for å få gjennomslag for viktige saker for landsdelen. Og for en åpning det var.

Beste talen jeg har hørt

Landsmøtet åpnet med fengende låter av artisten Dagny, før Jonas ble møtt med den lengste applausen noen noen gang kan ha fått på landsmøtet. Så kom landsmøtetalen. – Den beste talen jeg har hørt, sa AUFs William Wathne. – Det var så godt å høre alt vi faktisk har gjort, og så få den motivasjonen til å se fremover på alt vi skal få til.

Ordfører Robert C. Nordli var enig. – Den var visjonær og konkret. Han tok tak i de viktige utfordringene vi har, forklarte klart og tydelig hva vi må gjøre og ikke minst, hvorfor. Det var tydelige skillelinjer til våre politiske motstandere på høyresiden. Det var en skikkelig motivasjonsboost. 

(Se lenke til talen nederst på siden)

William Wathne - 1

Den beste talen jeg har hørt, var Williams dom over Jonas sin landsmøtetale.

Viktige saker for Agder

Agder har sendt inn mange forslag til landsmøtet, og alle forslagene behandles i redaksjonskomiteene. Delegasjonsleder på årets landsmøte er Even Tronstad Sagebakken, og han har med seg ei liste med de viktigste sakene Agder Arbeiderparti ønsker gjennomslag for.

- Det er viktig å arbeide målrettet med sakene, men også være pragmatisk i forhold til forhandlingene med andre fylker – både i og utenfor redaksjonskomiteene, sier Even, og peker særlig på den jobben Mette Gundersen gjør som medlem av den ene redaksjonekomiteen. – Det er veldig viktig å ha et medlem i redaksjonskomiteen, da er vi direkte med i diskusjonen om formuleringene, påpeker han, men forteller at de også har gode kontakter inn i den andre komiteen.

Tre av sakene er særlig viktig for Agder. Industriveier, satsning på havvind og at utbetalinger fra NAV samordnes bedre.

- De fleste har nok fått med seg det som skjer med bygging av batterifabrikk i Arendal og arbeidet med å etablere Sørlandet som hovedsenter for havvindsatsningen i Norge. Det er veldig viktig å følge opp dette arbeidet på landsmøtet, forteller Even.  - Men færre er kjent med forslaget om NAV. Det er imidlertid veldig viktig for de det gjelder.  I dag utbetales mange av stønadene fra NAV til ulikt tidspunkt. Har du flere ytelser kan du få utbetalingene på flere tidspunkt i stedet for samlet, og dermed kanskje ikke ha råd til å betale husleie. Vi ønsker å samordne utbetalingene slik at det blir mer forutsigbart, avslutter Even før han tar plass i salen for å følge debatten.